Spevácky súbor Gihon z Topoľčian

V novom roku 2020 nás poctil svojou návštevou 5.1.,spevácky subor Gihon z Topoľčian. Krásnymi  vianočnymi piesňami nám spríjemnili nedeľné popoludnie a zakončili vianočné obdobie. Ďakujeme im za príjemné vystúpenie a prajeme im všetko dobre do nového roku.


 

Vianočné prianie

"Zvestujem vám veľkú radosť:

Dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán."

Milostiplné a požehnané vianočné sviatky, nežnosť betlehemského Dieťaťa, svetlo v duši a pokoj v srdci praje a vyprosuje

Farnosť Bánov

 

sv.Mikuláš v kostole

Aj tento rok nás poctil svojou návštevou sv. Mikuláš, ktorý ako každoročne zavítal do nášho kostola Michala Archanjela. Plný radosti a úsmevu obdaroval naše bánovské deti balíčkami, za ktoré mu zaspievali peknú pesničku či básničku. Ďakujeme sv. Mikulášovi za krásny čas strávený s nami a tešíme sa na neho opäť o rok.


 

Advent - čas očakávania

Srdečne vás pozývame duchovne prežívať adventný čas do farského chrámu
sv. Michala archanjela v Bánove.

Rorátne sv. omše pri svetle sviec

Kedy? Každé ráno o 6.30 hod. okrem nediel.
Čo si treba priniesť? Lampášik so zažatou sviečkou a svetlo v duši :)

Aktivita pre deti:

Keď urobíš dobrý skutok, vystrihni si doma z papiera malé srdiečko a prines ho do kostola na sv. omšu. Srdiečko pripni na adventnú cestu do Betlehema.

Čo sú roráty?

Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii.Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate  (Roste nebesia z výsosti) Iz 45,8. Práve týmito slovami Izaiáša začína aj typycký úvodný latinský rorátny spev (introit), ktorý vytvára atmosféru času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho.

Možno pre niektorých úplne neznáme slovo roráty, pre iných nosí v sebe čaro adventu. Sú to spevy a ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).

Na roráty chodili celé rodiny. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo a hoci bolo iba šesť hodín ráno, boli kostoly plné ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré by možno rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.


Nahrávku úvodného spevu Rorate caeli desuper, ktorú nahral p. organista 
ako aj slová a noty si môžete stiahnuť nižšie:

Rorate caeli desuper: nahrávka

Rorate caeli desuper: slová a noty

Slovenský text:

1.      Roste nebesia zhora z oblakov nech prší spravodlivosť.
2.      Nech sa otvorí zem a zrodí Spasiteľa.
3.      Milostivý si bol Pane tvojej zemi, odvrátil si Jakubove zajatie.
4.      Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5.      Ako bolo na počiatku, taj nech je i teraz i vždycky na veky vekov Amen.

 

Spevokol Gihon z Topoľčian

V piatok, 22.11. sa konala o 17:00 hod. sv. omša po ktorej,
o 18:00 hod. bola vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Adoráciu sme sa modlili  formou spevu modlitby Taize. S radsťou boli predovšetkým pozvaní i naši mladí ktorí  v tomto roku prijali sviatosť birmovania. Duchovne sme spolu načerpali v spoločnej modlitbe a v pekných piesňach. Našimi hosťami pri adorácií bol spevokol Gihon z Topoľčian.


 

Koncert skupiny Boží Bang

V nedeľu popoludní,27.10. sa konal koncert speváckej skupiny Boží Bang - schola Přerov. Svojim vystúpením nás obohatili o krásne spevy a piesne. Po koncerte bolo možné si zakúpiť aj ich CD. Ďakujeme za príjemný prežitý čas s nimi. Želáme im, aby sa im darilo i naďalej v ich spievaní.


 

Pútnici v Jeruzaleme

.Od piatku 11.10. do 18.10.  naši Bánovskí pútnici na čele s pánom farárom ThLic. PaedDr. Petrom Čieškom cestovali naprieč celým Jeruzalemom. Želáme im veľa síl a duchovnej obnovy počas putovania po Svätej zemi. Plný nadšenia a elánu nám porozprávali zážitky z ich týždenného putovania cez Jeruzalem, Betlehem až po Izrael. Sme radi, že sa nikomu nič nestalo a v zdraví sa  nám vrátili naspäť domov.

 

   

Udelenie plakety

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bánov
udelila dňa 29.09. 2019 plaketu rehoľnej sestry
MUDr. Veroniky Theresie Ráckovej, SSPS
za dlhoročnú službu pre chrám sv. Michala archanjela:

 • Irene Čelkovej (dlhoročné upratovanie chrámu)
 • Márii Petrášovej (dlhoročné upratovanie chrámu)
 • Štefánii Ondrejkovej (dlhoročné upratovanie chrámu)
 • Františke Borkovej (dlhoročné upratovanie chrámu)
 • Emílii Petrániovej (dlhoročné upratovanie chrámu)
 • Janke Mlatecovej (dlhoročná služba pre chrám)
 • Regine Rosivalovej (dlhoročná výzdoba chrámu)
 • Cecília Šimunková (dlhoročná výzdoba chrámu)
 • Ing. Ján Štekláč (dlhoročná výzdoba chrámu)
 • MUDr. Júlia Štekláčová (dlhoročné venovanie sa mladým a výzdoba chrámu)
 • Helena Majerčíková (dlhoročná výzdoba chrámu)
 • Viliam Majerčík (dlhoročná služba pre farnosť)

 

 


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter