Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bánov

Maľovka

Video o maľovke a obnove kostola si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/HY-IYtd3JJo


 

Požehnanie obnoveného Farského kostola sv. Michala archanjela (3. 4. 2016)

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v 2. veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 uskutočnil pastoračnú návštevu našej Rímskokatolíckej farnosti Bánov. Pri slávnostnej svätej omši za prítomnosti viacerých kňazov a vzácnych hostí opätovne požehnal náš Farský kostol sv. Michala archanjela, ktorý v ostatných mesiacoch prešiel celkovou rekonštrukčnou výmaľbou interiéru, rozsiahlou opravou organu a obnovou bočných oltárov Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V homílii pán biskup pripomenul, že je to požehnaná generácia veriacich, ktorá sa podujme stavať kostol, alebo ako v tomto prípade, že sa odhodlá v súčasnom pokrízovom období na jeho rozsiahlu obnovu. Ako zdôraznil, Boží chrám je pre nás posvätným miestom, kde sa citeľne prejavuje Božia láska a milosrdenstvo. A je pre nás rovnako školou, kde sa máme učiť dobrote a nábožnosti vo vzťahu k blížnym i k nepriateľom.

Po skončení slávnostnej bohoslužby nasledovalo farské a priateľské stretnutie v miestnom kultúrnom dome. Bola to radostná a sviatočná príležitosť ako budovať rovnako duchovný chrám veriacich v harmónii jednoty sŕdc a myslí. Pre našu bánovskú farnosť a jej veriacich návšteva Mons. Viliama Judáka v našej farnosti Bánov bola sviatočnou chvíľou a okamihom vďakyvzdania trojjedinému Bohu a nebeskej Matke Márii.


 

Odhalenie busty sr. Veroniky Theresie

Bánov 19. mája (TK KBS) Z príležitosti nedožitých 60. narodenín sestry Veroniky Theresie Ráckovej a 2. výročia jej tragickej smrti, sa v jej rodisku, v Bánove, konala spomienková slávnosť. Súčasťou programu bola svätá omša v miestnom farskom kostole. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o hodnotách, ktorým verila sestra Veronika a pre ktoré aj obetovala svoj život. Ako misionárka sa nechala viesť Duchom Svätým v službe chorým a chudobným v Afrike.


Po svätej omši na bánovskom cintoríne odhalili jej bustu a sprístupnili pietne miesto, ktoré jej pripravili rodáci. Požehnal ju emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na rehoľnú sestru si počas slávnosti zaspomínala jej rodná sestra, ale aj starostka Bánova, rektor Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave i provinciálna predstavená Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Veronika Theresia Rácková, SSpS – bola povolaním lekárka a súčasne rehoľná sestra Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, pôsobiaca niekoľko rokov na čele ich rehoľnej kongregácie a ako misionárka v Indonézii, Ghane a v Južnom Sudáne. Dňa 16. mája 2016 po polnoci, keď sa sestra Veronika Theresia vracala z nemocnice, po tom ako odviezla tehotnú pacientku, ktorá čakala dvojčatá a bolo treba u nej urobiť cisársky rez, na jej zdravotnícke auto zaútočili vojaci zo Sudánskej ľudovej oslobodeneckej armády, pričom ju vážne zranili. Po prevoze do Nairobi i po intenzívnom boji o jej život sa záchrana nepodarila. Sestra Veronika Theresia Rácková zomrela v piatok 20. mája 2016 vo veku 58 rokov v nemocnici v Nairobi v Keni.

TK KBS informoval Miroslav Lyko

https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180524040

https://m.tkkbs.sk/mview.php?q=1&cisloclanku=20180519005


 

Výmena organového ventilátora

Výmena starého ventilátora organu za nový: 10. - 12. 3. 2018

Fotky oboch ventilátorov si môžete pozrieť v galérii.


 

Modlitba pred vstupom na internet

Všemohúci večný Bože, ktorý si nás stvoril na Svoj obraz a nariadil si nám, aby sme všetko dobré, pravdivé a krásne, hľadali predovšetkým v božskej osobe Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, prosíme Ťa, daj, aby sme, na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa, na cestách internetom, viedli naše ruky a oči k tomu, čo je milé Tebe a každého človeka, ktorého stretneme, prijímali s láskou a trpezlivosťou. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Imprimatur:
Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis.
Bratislavae, die 30. Septembris 2008. Nr. 455/2008

Čítať celý článok...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 3 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter