Home Farské oznamy

Farské oznamy

11. nedeľa cez rok (Deň otcov) – 17. jún 2018

1. V uplynulom týždni na kostol a opravu elektrického organu bolo obetované 20; 50 a 200,- €. Za milodary i pokosenie trávy vyjadrujem vrelé vďaky a srdečné Pán Boh zaplať!

2. KTB v dnešnú nedeľu 17.6. od 14.00 hod. odvysiela televízny záznam sv. omše a odhaľovania busty sr. Veroniky Theresie Ráckovej, ktorú sme mali 19.5.2018. Záujemci, ktorí by mali záujem aj o DVD, môžu si ho zakúpiť v obecnej knižnici. A známi, ktorí by chceli zhliadnuť túto sv. omšu, môžu i prostredníctvom linku na našej farskej webovej stránke.

3. Počas nastávajúceho týždňa máme všetci kňazi diecézy školenie permanentnej formácie v Kňazskom seminári v Nitre. Hoci je možnosť tam nocovať, budem tam dennodenne dochádzať a sv. omše budú zachované v zaužívaných našich časoch.

4. Na budúcu nedeľu 24.6. sa po sv. omšiach uskutoční po celom svete celocirkevná Zbierka na dobročinné diela pp. Františka (tzv. Halier sv. Petra). Podľa svojich možností je tak možnosť napomôcť šľachetným charitatívnym a sociálnym aktivitám Svätého otca.

5. Na budúcu nedeľu 24.6. o 11.00 hod. je tiež púť OS a OZ SR a záchranárov na Studničke pri Pozbe.

6. Liturgické slávenia a úmysly sv. omší počas týždňa, popri čom zainteresované rodiny nasledujúcich úmyslov láskavo prosím o pomoc pri upratovaní kostola, ktoré bude v sobotu po sv. omši od 8.45 hod., za čo sa vopred ďakuje. Čiže:

Pondelok: Féria

Ä 18.00 † Anna Kvasňovská rodená Stanová (5. výr.), manž. Karol, rodičia z oboch strán a ostatní zosnulí príbuzní

Utorok: Féria

Ä 8.00 Za farnosť a farníkov

Streda: Féria

Ä 18.00 † Filoména Mazúchová rod. Dragúňová, manž. Vincent, zať Štefan a starí rodičia z oboch strán

Štvrtok: Sv. Alojz Gonzaga, rehoľník

Ä 8.00 † Michal Mráz (1. výročie) a jeho rodičia Florián a Mária

Piatok: Sv. Ján Fišer a Tomáš Mórus, mučeníci

Ä 18.00 † Mária Ščevlíková (1. výročie)

Sobota: Panny Márie v sobotu

Ä 8.00 † Pavol Mokráš a rodičia

Nedeľa: Narodenie sv. Jána Krstiteľa (Zbierka na dobročinné diela pp. Františka)

Ä 8.00 † Jozef Kodrík, manž. Paulína rod. Holubcová, starí rodičia z oboch strán a ich dcéra Magdaléna

Ä 10.00 † Magdaléna Janková (nedožitých 75 r.) a manž. Karol

 

Všetkým otcom, dedkom a starým otcom

blahoželáme všetko najlepšie k dnešnému Dňu otcov!

A fanúšikom futbalu zas skvelý futbalový mesiac MS!

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter