Home Farské oznamy

Farské oznamy

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

25. júl 2021

Pondelok 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Preb. Panny Márie, Spomienka

(Sv. omša nie je)

 

Utorok 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, Spomienka

(Sv. omša nie je)

 

Streda 28.7. Féria

17:30        † Imrich Palacka, manželka Katarína, zať Vladimír a ich rodičia

 

Štvrtok 29.7. Sv. Marty, Spomienka

(Sv. omša nie je)

 

Piatok 30.7. Féria

17:30 † František a Katarína Rosivaloví, ich deti a príbuzní

 

Sobota 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, Spomienka

(Sv. omša nie je)

 

Nedeľa 1.8. Osemnásta nedeľa v cezročnom období

8:00 Za veriacich farnosti

10:00 Poďakovanie za 70 r. života s prosbou o zdravie a Bož. požehnanie pre celú rodinu

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli upratovať, čistiť a zdobiť kostol; Rodiny nahlásených úmyslov sv. omší prosím o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu o 8:15 hod.

2. Na výveske pred kostolom ako aj na farskej internetovej stránke si v týždni môžete pozrieť nové rozpisy lektorov a úmyslov sv. omší na mesiac august.

3. Za všetky vaše milodary prijmite úprimné a srdečné Pán Boh zaplať!

4. Od nedele 25.7. do pondelka 2.8. budem na dovolenke. V prípade potreby pohrebu sa prosím obráťte na farský úrad v Dolnom Ohaji (0903 811 226).

 

5. Modlitbu Otčenáš sa dnes doma pred obedom môžeme pomodliť za všetkých starých rodičov a seniorov, ktorí majú v dnešní deň sviatok stanovený pápežom Františkom, k čomu prijímite aj úprimné blahoželanie.

 

 

 

Osemnásta nedeľa v cezročnom období

1. august 2021

Pondelok 2.8. Féria

(Sv. omša nie je)

 

Utorok 3.8. Féria

18:00 Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva v Bánove

 

Streda 4.8. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, Spomienka

18:00 † Oľga a Ján Krištofoví, rodičia, bratia Milan a Vladimír a ostatná rodina

 

Štvrtok 5.8. Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Ľubovoľná spomienka

7:30 † Michal Remiáš (10. výr.), Ľudovít Ondrušek (25. výr.), manž. Katarína, ich rodičia, súrodenci a ost. rodina

 

Piatok 6.8. Premenenie Pána, Sviatok

18:00 † Ján Ružička (5. výr.), manželka Mária, rodičia z oboch strán a súrodenci

 

Sobota 7.8. Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

7:30 Poďakovanie za dožitých 75 r. života manželov Mulinkových s prosbou o Božie požehnanie pre celú rodinu

 

Nedeľa 8.8. Devätnásta nedeľa v cezročnom období

8:00 Za veriacich farnosti

10:00 † Štefan Jurík (nedožitých 90 r.), manželka Janka a rodičia z oboch strán

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli upratovať, čistiť a zdobiť kostol; rodiny nahlásených úmyslov sv. omší prosím o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu po rannej sv. omši o 8:15 hod.

2. Budúcu nedeľu budeme mať augustovú zbierku na novú strechu kostola. Za všetky vaše milodary prijmite úprimné a srdečné Pán Boh zaplať!

3. V utorok po večernej sv. omši bude výmena ružencových ceduliek.

4. Budúci piatok je prvý v mesiaci august – dopoludnia budem navštevovať starých a nevládnych; o 17:00 hod. budem spovedať v kostole pred sv. omšou kedy bude hodinová tichá adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.

5. Modlitbu Otčenáš sa dnes doma pred obedom môžeme pomodliť za dar jednoty a svornosti pre našu slovenskú spoločnosť.

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter