Home Farské oznamy

Farské oznamy

Tretia nedeľa v pôstnom období

7. marec 2021

Pondelok 8.3. Féria

18:00 † Anna Ščevlíková (nedožitých 100 r.), manžel František, deti František Anna a Ján

 

Utorok 9.3. Féria

7:30 † Elemír Palacka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

Streda 10.3. Féria

18:00 † Miroslav Šimunek (10. výr.)

 

Štvrtok 11.3. Féria

7:30 Za veriacich farnosti

 

Piatok 12.3. Féria

17:00 Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine

17:30 Krížová cesta za chorých

 

Sobota 13.3. Féria

7:30 † František Švajda, manž. Františka, ich deti, rodičia Švajdoví, Blanároví a ich deti

 

Nedeľa 14.3. Štvrtá nedeľa v pôstnom období (Nedeľa Laetare)

10:00 † Ondrej Ščevlík, rodičia Matúš a Mária Ščevlíkoví, ost. príb., Štefan a Hedviga Holomkoví a ich príbuzní

˜ ™

1. Úprimná a srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom starajú o chrám.

2. Za všetky vaše milodary prijmite úprimné a srdečné Pán Boh zaplať!

3. Naďalej je možné každý deň sledovať sv. omše z nášho kostola cez FB stránku farnosti a cez káblovú televíziu. Náš kostol je denne otvorený od 9:00 do 17:00 hod. Aj v tomto čase obmedzení snažme sa žiť duchovný život čítaním Svätého písma, modlitbou sv. ruženca, osobnou modlitbou a každodennou úprimnou ľútosťou hriechov.

4. Cirkevná základná škola v Šuranoch pozýva na zápis do 1. ročníka 12.–13.4.2021 od 14:00 do 17:00 hod.

5. V Nitrianskej diecéze budú slávené sv. omše za život a rodinu v mesiaci marec 2021. Úmysel na rok 2021 je: „Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine. V našej farnosti bude takáto sv. omša za život slávená za celý Šuriansky dekanát v piatok 12. marca o 17:00 hod.

6. Kto chce, môže podporiť kostol sv. Michala archanjela v Bánove milodarom na farský bankový účet:

 

IBAN: SK60 0900 0000 0050 6608 1846

 

Nech sa Vám Pán Boh odmení!

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter