Home Farské oznamy

Farské oznamy

 

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období – 20. september 2020

Pondelok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, Sviatok

18:00 † Mária Poláčková, manžel Karol a ich rodičia

 

Utorok: Féria

18:00 † Rodičia Hajtmanoví, Zajíčkoví a starí rodičia z oboch strán

 

Streda: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, Spomienka

18:00 † Ernest Mazúch, rodičia Pavol a Magdaléna, nezvestný Michal Zajíček, manž. Apolónia a st. rod. z oboch st.

 

Štvrtok:      Féria

18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 100 r. života s prosbou za Božie požehnanie a pomoc pre jubilantku a jej rodinu

 

Piatok:           Féria

18:00 † Karol Klobučník, vnuk Karol, rodičia z oboch strán, brat František a Anna Gergelyová

 

Sobota:           večerná sv. omša z nedele

18:00 † Eva Tvrdoňová a rodičia z oboch strán

 

Nedeľa:        Hodová slávnosť Sv. Michala archanjela – patróna chrámu a farnosti

8:00 † Gašpar Šimunek (35. výr.), rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny

10:30 Za veriacich farnosti a za všetkých Bánovčanov

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli upratovať a čistiť kostol, ženičkám za upratovanie fary; pánom kostolníkom a obecnej prevádzke za kosenie trávy a všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k skrášleniu farského areálu. Najmä ďakujem všetkým darcom za dary z vašej tohtoročnej úrody a predovšetkým veľká vďaka všetkým aranžérom za krásnu ďakovnú výzdobu chrámu: ženičkám za vytvorenie krásnych obrazov; našim záhradkárom za výzdobu z ovocia, zeleniny a ďalšej úrody; obom pekárňam Oremus v Bánove a v Nových Zámkoch za výzdobu z pekárenských výrobkov; Slovkvetu za kvetinovú výzdobu; Poľnohospodárovi za darované plodiny k výzdobe a za kindervajíčka pre deti; našim bánovským deťom za pomoc pri výzdobe a vám všetkým, ktorí ste akoukoľvek pomocou prispeli k tomu, aby náš kostol mohol byť krásne vyzdobený. Vďaka patrí aj spevokolu seniorov, za to, že ste svojím spevom skrášlili dnešnú slávnostnú ďakovnú liturgiu. Všetky tieto vďaky ako aj celé naše poďakovanie patrí dobrému Pánu Bohu, ktorý je Darca všetkých darcov, pretože nám dáva talenty a možnosti, dni nášho života, ľudí, ktorí nás obklopujú a vôbec všetky dary života.

2. Rodiny nahlásených úmyslov sv. omší prosím o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu o 8:15 hod.

3. Na budúcu nedeľu bude tradičná farská ofera. Za všetky vaše milodary prijmite úprimné a srdečné Pán Boh zaplať!

4. Budúca nedeľa bude pre našu farnosť hodová, pri ktorej budeme sláviť sv. omše zo sviatku sv. Michala archanjela, patróna chrámu i farnosti. Na prvej sv. omši bude spievať Zbor sestry Veroniky Ráckovej a na druhej sv. omši, ktorá bude o 10:30 hod., zaspieva zbor Galabriel a zaznejú aj tóny dychovky Rosička. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu budeme sláviť hody trošku jednoduchšie – nebudeme mať pozvaných kňazov ako tomu bolo po minulé roky. Napriek tomu vás pozývam prežívať naše Bánovské hody k úcte sv. Michala archanjela duchovne, rodinne a radostne. Sv. omše počas celého týždňa budú večerné o 18:00. Pozývam predovšetkým deti, mladých a mladé rodiny; skupiny, ktoré nám najviac chýbajú, k duchovnému prežívaniu tohto času, ktorý je pre nás všetkých príležitosťou priblížiť sa k Pánu Bohu a k sebe navzájom. Nech sv. Michal archanjel nám dá odvahu a silu zbaviť sa všetkého zlého a obnoviť v sebe a v našich vzťahoch dobro a lásku.

5. Témy duchovnej obnovy v predhodovom týždni:


Pondelok

Farnosť – rodina rodín

 

Utorok

Cirkev – matka či macocha?

 

Streda

Kresťan a chrám

 

Štvrtok

Viera počas pandémie

 

Piatok

Prvé sv. prijímanie v rodine

 

Sobota

Sviatočný deň v živote rodiny

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter