Home Farské oznamy

Farské oznamy

Pätnásta nedeľa v cezročnom období – 12. júl 2020

Pondelok: Féria

Sv. omša nie je

 

Utorok: Féria

18:30 Voľný úmysel

 

Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, Spomienka

18:30 Poďakovanie za 50 r. života s prosbou za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

Štvrtok:      Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, Ľubovoľná spomienka

20:00 Sv. omša na Fučíkovej ulici pred kaplnkou obetovaná za Fundušárov

 

Piatok:      Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, Hlavných patrónov Nitrianskej diecézy, Sviatok

18:30 Poďakovanie za 55 r. života s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

 

Sobota:    Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

7:30 † Pavol Poláček, manželka Mária, zaťovia Koloman a Emil, vnuk Pavol, rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

Nedeľa:        Šestnásta nedeľa v cezročnom období

8:00 Za farníkov

10:00      Sv. omša zo spomienky na Pannu Máriu Karmelskú: Za Fundušárov a ctiteľov Škapuliarskej Panny Márie a za tých, ktorí sa modlia za odvrátenie pandémie

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem vám všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli upratovať, čistiť a zdobiť kostol; pánom kostolníkom a chlapom z obecnej prevádzky za kosenie trávy a všetkým, ktorí sa staráte o farský areál; rodiny nahlásených úmyslov sv. omší prosím o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu po rannej sv. omši o 8:15 hod.

2. V dnešnú nedeľu je zbierka na výmenu strechy nášho kostola. Za všetky vaše milodary prijmite úprimné a srdečné Pán Boh zaplať!

3. Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lipová organizuje Miništrantskú olympiádu 2020 v dňoch 10.-11. augusta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 30. júla v sakristii kostola.

4. Po dohode s vedením Ružencového bratstva bude bývate každý prvý pondelok v mesiaci obetovaná sv. omša za živých i mŕtvych členov RB a po tejto sv. omši bude bývať vždy výmena ružencových ceduliek.

5. Vo štvrtok – v deň spomienky na PM Karmelskú, bude sv. omša v prípade priaznivého počasia vonku pred kaplnkou Škapuliarskej Panny Márie na Fučíkovej ulici trošku neskôr až o 20:00 hod. navečer. Kto môže, nech si prinesie aj nejakú stoličku na sedenie, nakoľko táto sv. omša bude slávená vo všetkej jednoduchosti ku cti Nebeskej Matky.

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter