Home Farské oznamy

Farské oznamy

 

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období – 6. október 2019

 

Pondelok: Ružencovej Panny Márie, Spomienka

17:00 Za ružencové bratstvo

 

Utorok: Féria

7:30 Poďakovanie za vypočuté modlitby v rodine, za 7 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

15:00 Pohrebná sv. omša a pohreb + Stanislava Perského, R.I.P.

 

Streda: Féria

17:00 † Ján Mazúch, rodičia z oboch strán, manželia Klobučníkoví a starí rodičia

 

Štvrtok: Féria

7:30 † František Švajda, manželka Františka, ich deti, rodičia Švajdoví, Blanároví a ich deti

 

Piatok: Sv. omša nie je

 

Sobota: Sv. omša nie je

 

Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

8:00 Poďakovanie jubilujúcich 80-nikov

10:00 Za farníkov

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli čistiť, upratovať a zdobiť kostol. Ďakujem majstrom: Rasťovi Šimunekovi, Igorovi Klobučníkov a Viliamovi Majerčíkovi za tesárske práce a zafixovanie najhorších častí krovu. V utorok o 17:00 by sa poupratovala výzdoba z poďakovania za úrodu, prosím zainteresovaných o pomoc. Prosím rodiny nahlásených úmyslov sv. omší o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu o 8:15.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na strechu kostola. Za milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

3. Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Bánov 2019-2022 a odovzdať ho môžete vyplnený buď v kostole v sakristii alebo na obecnom úrade.

4. piatok 18. októbra 2019 organizuje Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko tradičnú každoročnú duchovnú akciu s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Zapojí sa aj naša farnosť a preto pozývame zvlášť všetky deti na modlitbu posvätného ruženca za jednotu a pokoj vo svete v tento deň o 16:00 do nášho kostola.

5. V dňoch 11.-18. októbra 2019 organizuje naša farnosť púť do Svätej zeme. Pútnikom mali prísť z cestovnej kancelárie inštrukcie k púti, ktoré si prosím dôsledne prečítajte. Ak by niekto nedostal spomínané pokyny, nech sa prihlási na fara. Pripomínam, že odchod autobusu bude v piatok ráno o 7:00 hod. od farského kostola. Je potrebné prísť 15 min. pred odchodom autobusu. Skontrolujte si prosím cestovný pas – jeho platnosť musí byť najmenej 6 mesiacov po predpokladanom návrate. Veľká batožina nesmie prekročiť váhu 20 kg. – pribalte si do nej prosím každý aj jednu veľkú fľašu vody a jednu malú fľašu destilátu J

6. V čase púte v prípade zaopatrovania kontaktujte prosím farský úrad v Radave – tel.č.: 035/658 27 11v prípade pohrebu farský úrad Dolný Ohaj – tel.č.: 0905 249 887.

 

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období – 13. október 2019

Pondelok: Féria

Sv. omša nie je

 

Utorok: Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, Spomienka

Sv. omša nie je

 

Streda: Féria

17:00 † Katarína Ondrušková (nedožitých 90 r. života), manžel Ľudovít, zať Michal, ich rodičia, súrodenci a ost. rodina

 

Štvrtok:       Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, Spomienka

Sv. omša nie je

 

Piatok:          Sv. Lukáša, evanjelistu, Sviatok

17:00 † Gabriel Šimunek, rodičia z oboch strán, starí rodičia a bratia

 

Sobota:          Féria

7:30 † Karol Vanek, manželka Františka, dcéry Štefánia a Anna a zať Benjamín

15:00 Sobáš Ľuboša Sádeckého a Lucie Pavlínkovej

 

Nedeľa:         Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období – Misijná nedeľa

8:00 † Zdenko Jančovič, rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí príbizní

10:00 Za farníkov

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli čistiť, upratovať a zdobiť kostol. Prosím rodiny nahlásených úmyslov sv. omší o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu o 8:15.

2. V dnešnú nedeľu máme zbierku na strechu kostola. Na budúcu tzv. Misijnú nedeľu je predpísaná zbierka na misie. Za milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

3. Vzadu v kostole si môžete vyzdvihnúť dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Bánov 2019-2022 a odovzdať ho môžete vyplnení buď v kostole v sakristii alebo na obecnom úrade.

4. piatok 18. októbra 2019 organizuje Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko tradičnú každoročnú duchovnú akciu s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Zapojí sa aj naša farnosť a preto pozývame zvlášť všetky deti na modlitbu posvätného ruženca za jednotu a pokoj vo svete v tento deň o 16:00 do nášho kostola.

5. V čase púte v prípade zaopatrovania kontaktujte prosím farský úrad v Radave – tel.č.: 035/658 27 11v prípade pohrebu farský úrad Dolný Ohaj – tel.č.: 0905 249 887.

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter