Home Farské oznamy

Farské oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice – 27. máj 2018

1. V uplynulom týždni na kostol bolo obetované 20,- € a na účet bolo poslaných 10,- €. Dobrodincom vyjadrujem vrelé vďaky a srdečné Pán Boh zaplať.

2. Vo štvrtok 31.5. je cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo). Sv. omše budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod. Formulár tejto slávnosti budeme mať ešte aj pri veľkej sv. omši na budúcu nedeľu 3.6.2018 o 10.00 hod. V danú nedeľu po veľkej sv. omši sa uskutoční v prípade priaznivého počasia procesia Božieho Tela, pričom oltáriky a jednotlivé zastavenia budeme mať: 1. pred farou; 2. pred sochou Panny Márie Kráľovnej; 3. pred krížom a 4. pred sochou Božského Srdca Ježišovho. To súčasne bude i trasa procesie. Je vhodné vytiahnuť naše niekdajšie kostolné zástavy, miestne kroje, prvoprijímajúce deti v ich sviatočnom bielom odeve, detičky s lupienkami a najmä našu ochotu a zanietené srdcia láskou k eucharistickému Ježišovi Kristovi. (V prípade nepriaznivého počasia pobožnosť bude v kostole).

3. V sobotu 2.6. bude o 15.00 hod. sobáš s omšou, pri ktorom mienia uzavrieť manželstvo: Andrea Baráthová a Zoltán Katona. Snúbencom k ich rozhodnutiu vstupu do manželstva srdečne blahoželáme!

4. Knihu Slovenská mučeníčka o sr. Veronike si môžete objednať na liste vzadu v kostole (do 1.6.).

5. Začíname v týždni nový mesiac jún. V týždni bude zverejnený nový rozpis lektorov a úmyslov omší. Súčasne od 1. júna vždy v kostole po sv. omši budem zapisovať úmysly omší na mesiac JÚL 2018.

6. Máme pred sebou prvopiatkový týždeň. Spovedať budem trištvrte hodinu pred večernými sv. omšami a pol hodinu pred rannými sv. omšami. K tomu na prvý piatok od 8.00 hod. budem chodiť spovedať chorých po farnosti a popoludní o 17.00 hod. bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii a začnem spovedať až do sv. omše o 18.00 hod., ktorá sa začne litániami a požehnaním.

7. Od piatka 25.5.2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. Toto nariadenie sa bude uplatňovať aj pri cirkevných dokumentoch (nutný podpis dotknutej osoby) i na farskej web stránke, kde bez súhlasu nemôžu byť uverejnené fotografie detí, ani zverejnené mená osôb.

8. Liturgické slávenia a úmysly sv. omší počas týždňa, popri čom zainteresované rodiny nasledujúcich úmyslov láskavo prosím o pomoc pri upratovaní kostola, ktoré bude v sobotu po sv. omši od 8.45 hod., za čo sa vopred ďakuje. Čiže:

Pondelok: Féria

Ä 18.00 † Manželia František a Anna Rosivalová a ich rodičia z oboch strán

Utorok: Féria

Ä 8.00 (Bez nahláseného úmyslu)

Streda: Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, vigília slávnosti

Ä 18.00 † Viliam Mokráš (10. výročie)

Štvrtok: Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo), cirkevne prikázaný sviatok

Ä 8.00 Za farnosť a farníkov

Ä 18.00 † Apolónia Zajíčková (nedožitých 100 r.), manž. Štefan, syn Štefan a starí rodičia z oboch strán

Piatok: O najsv. Srdci Ježišovom, votívna sv. omša (od 17.00 hod. – adorácia)

Ä 18.00 † Miroslav Jenei (1. výročie), otec Michal a rodičia Babinoví

Sobota: Panny Márie v sobotu, votívna sv. omša

Ä 8.00 Poďakovanie za 70 r. života a prosba za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (Štefánikova 47)

Ä 15.00 Sobáš s omšou: Andrea Baráthová a Zoltán Katona

Nedeľa: 9. nedeľa cez rok (8.00 hod.) / Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (10.00 hod.)

Ä 8.00 † Jozef Žilčai (2. výr.), rodičia a starí rodičia z oboch strán

Ä 10.00 Za farnosť a farníkov (PROCESIA BOŽIEHO TELA)

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter