Home Farské oznamy

Farské oznamy

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období – 17. november 2019

Pondelok: Féria

17:00 † Mária Tvrdoňová (1. výr.), rodičia a súrodenci

 

Utorok: Féria

7:30 (Voľný úmysel)

 

Streda: Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma, Sviatok

17:00 † kňaz Jaroslav Špeťko a rodičia

 

Štvrtok:       Obetovanie Panny Márie, Spomienka

7:30 † Milan Jurík

 

Piatok:          Sv. Cecílie, panny a mučenice, Spomienka

17:00 † Michal Ščevlík, manželka Mária, syn Juraj a ostatní zomrelí príbuzní

 

Sobota:          Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka

7:30 † rodičia Mária a Vincent Sádeckí, manžel Karol, jeho rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

Nedeľa:        Tridsiata štvrtá v cezročnom období – Krista Kráľa

8:00 † Pavol Výbera (1. výr.)

10:00 Za farníkov

˜ ™

1. Úprimne a srdečne ďakujem všetkým, ktorí ste v uplynulom týždni boli čistiť, upratovať a zdobiť kostol a jeho areál. Prosím rodiny nahlásených úmyslov sv. omší o pomoc pri upratovaní kostola budúcu sobotu po rannej sv. omši o 8:15.

2. Kto má záujem, môže si vziať vzadu v kostole, alebo v sakristii dvojtýždňový stolový farský kalendár na budúci rok 2020 s historickými fotografiami Bánova; cena je 10,-€; výťažok bude taktiež použitý na novú strechu kostola. Taktiež sú vzadu v kostole vreckové kalendáriky s cenou 2,50,-€.

3. Ďakujem ružencovému bratstvu a všetkým zainteresovaným za prípravu sobotňajšej duchovnej obnovy.

4. Dnes o 17:00 hod. sa rozozvučia zvony chrámov po celom Slovensku na pripomienku pádu komunizmu a návratu slobody. Odporúča sa, aby sme si v tomto čase spomenuli v modlitbách na tento úmysel.

5. V piatok 22.11. vás všetkých srdečne pozývam na sv. omšu o 17:00, po ktorej asi o 18:00 hod. bude vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Adoráciu sa budeme modliť formou spevu modlitby Taize. Pozývam predovšetkým našich mladých, zvlášť tých, ktorí ste v tomto roku prijali sviatosť birmovania. Príďte duchovne načerpať v spoločnej modlitbe a v pekných piesňach. Našimi hosťami pri adorácii bude spevokol Gihon z Topoľčian.

 

6. Pre zdôstojnenie cirkevných pohrebných obradov v Bánove sa nebude hneď po spustení rakvy jama zasypávať, ako tomu bolo doteraz, ale bude dostatok času, aby sa všetci, ktorí chcú, prišli k jame pokloniť, hodiť symbolicky hrudku zeme a predovšetkým aj zakondolovať najbližším pozostalým. Až po rozlúčke všetkých, prídu hrobári, aby jamu zasypali.

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter