Home O farnosti Kňazi

Kňazi, ktorí pôsobili v Bánove od r. 1787

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1787 - Anton Simoncsics
Prvý farár v novovzniknutej farnosti Bánov. Ustanovený bol 20. augusta 1789 a pôsobil tu až do svojej smrti 30. júla 1792.

1792 - Michal Lányi
28. septembra  1792 bol ustanovený za farára v Bánove. 1. februára bol ustanovený za farára do Palárikova, kde 5. júla 1806 umrel.

1794 - Pavol Sztachó
Menovaný za farára v Bánove bol 8. apríla 1794. Pôsobil tu do roku 1808.

1808 - Ján Goczmann
15. septembra 1808 sa stal administrátorom v Bánove. 9. januára 1810 bol ustanovený za farára. Za jeho pôsobenia, v roku 1811, sa konala vizitácia (návšteva biskupa).  Bol kňazom, ktorý farníkom prinášal  slovo a svetlo. V Bánove pôsobil 44 rokov. Tu aj umrel 20. septembra 1852 a bol pochovaný.

1852 - Michal Keller
20. októbra 1852 bol ustanovený za farára v Bánove. Zrenovoval kostol a faru. 19. júla 1865 zomrel. Schematizmus z roku 1894 o ňom hovorí, že to bol muž plný dobrotivosti voči svojim farníkom.

1865 - P. Patrik Ravasz OFM
Páter bol v Bánove veľmi krátko. Môžeme sa domnievať, že sem bol vyslaný z františkánskeho kláštora v Nových Zámkoch. V schematizme je poznámka, že bol administrátorom správcom farnosti.

1865 - Martin Hrmo
Ako kaplán pôsobil hlavne vo farnostiach, kde bol farár chorý. 27. októbra prešiel do Bánova. 9. mája 1874 prijal ponuku pracovať v Spolku sv. Vojtecha. Zomrel v Nitre 23. mája 1877.

1874 - Ján Sztachovics
11. júla 1874 bol  ustanovený za farára v Bánove, kde bol inštalovaný 26.08.1874.  Postihnutý chorobou rezignoval a 22. februára 1885 odišiel do penzie v Brockom.

1885 - P. Bartolomej Beszedits OFM
O tomto kňazovi nemáme bližšie informácie. Možno sa opäť iba domnievať, že sem prišiel z Nových Zámkov z františkánskeho kláštora. V schematizme je poznámka, že bol administrátorom.

1891 - Ján Flügler
Narodil sa 19. januára 1859. Študoval v generálnom seminári v Budapešti. Vysvätený za kňaza bol v roku 1881. Kaplánom bol v Trnave a na trnavskom gymnáziu prednášal latinský jazyk. Bol tiež vzdelaný v gréckom jazyku, ktorý prednášal v malom seminári v Trnave. V roku 1891 sa stal farárom v Bánove.  Umrel 22.októbra 1897 po dlhej chorobe vo veku 38 rokov. Pochovaný je na starom cintoríne v Bánove.

1897 – Anastáz Škvarenina
V matrikách je vedený najskôr ako zastupujúci, potom ako správca farnosti - administrátor.

1898 – Ján Kubina
V čase choroby farára Jána Flüglera bol v Bánove kaplán. V roku 1898 sa stal správcom farnosti.

1900 - Ján Biringer
Farárom v Bánove sa stal v roku 1900. Pôsobil tu do roku 1909.

1909 – Ivan Molnár
Farárom v Bánove sa stal v roku 1909. Pôsobil tu 29 rokov. Zomrel v Bánove 18.mája 1938. Pochovaný je na starom cintoríne v Bánove.

1938 – Rudolf Grman
V matrikách vedený ako administrátor.

1938 – Imrich Kosec
Najskôr bol do Bánova ustanovený ako administrátor, neskôr sa stal farárom.

1939 – Anton Kelemen
Rodák z Komjatíc. V matrikách vedený najskôr ako kaplán, neskôr ako administrátor.

1940 - Arpád Mészáros
V matrikách vedený ako administrátor.

1941 - Ľudovít Szabo
Krátky čas v roku 1941 bol správcom farnosti v Bánove. Je to jeho prvé pôsobenie v Bánove.

1941 – Jozef Garai
Nie je známe akú funkciu zastával v našej farnosti.

1942 – Ľudovít Szabo
Druhé pôsobenie v Bánove bolo dlhšie. V čase, keď už jeho pôsobenie v Bánove končilo, začal obnovovať kostol. Generálnou opravou a obnovou prešla hlavne svätyňa. Bol vybudovaný nový oltár s bohostánkom. Veriaci na neho spomínajú ako na dobrého, srdečného kňaza. Občas prišiel do Bánova aj v čase, keď už bol na dôchodku v Nesvadoch.

1951 – 1991  Ladislav Antalík
Jeden z najdlhšie pôsobiacich kňazov vo farnosti. Veriaci si na neho spomínajú ako na dobrého, ale prísneho kňaza. Jeho pastorácia bola ovplyvnená hlavne dobou, ktorá bola nepriateľská voči Cirkvi. Po svojom príchode dokončuje opravu kostola. Je dokončená svätyňa, vymaľovaný interiér kostola, postavený bol nový organ. Neskôr je obnovená aj fasáda kostola. Na konci jeho pôsobenia sa v kostole buduje kúrenie. V roku 1991 odchádza do dôchodku, ktorý prežíva vo svojom rodisku v Nových Zámkoch, kde v roku 2000 umiera.

1991 – 2001  Ľubomír Havran
Prichádza v čase veľkej obnovy náboženského života. Veriaci sa vracajú späť do kostolov. Je veľká móda dodatočne prijať chýbajúce sviatosti. Okrem duchovnej obnovy je treba obnoviť aj hmotný majetok. Z darov veriacich je opäť kompletne obnovený kostol. V roku 2001 odchádza do farnosti Radošina.

2001 – 2013 Patrik Adam
Do Bánova bol ustanovený za administrátora a neskôr farára. Postaral sa o obnovu farskej budovy, nového osvetlenia a ozvučenia v kostole. V roku 2013 odchádza do farnosti Kozárovce.

2012  Peter Bajzík
Do bánovskej farnosti bol menovaný za výpomocného duchovného. Po krátkom pôsobení bol preložený do farnosti Veľká Lehota za farského administrátora.

2013 - 2018  Dušan Argaláš

Do farnosti Bánov bol menovaný za farára 1. júla 2013. Bol obľúbený medzi ľuďmi a popri sviatostnej a farskej pastorácii, vydávaní farských kalendárov bol tiež činný i na poli obnovy viacerých diel. V spolupráci s obcou a farníkmi sa pričinil o mnohé vykonané práce počas jeho päť ročného pôsobenia vo farnosti. Svoje pôsobenie ukončil 30. júna 2018, keď mu starostkou obce bolo udelené ocenenie "Čestný občan Obce Bánov". Od 1. júla 2018 bol menovaný za farára Farnosti Topoľčany. Toto sú diela, ktoré sa vykonali za jeho účinkovania:

- úprava kostolného areálu a vydláždenie zámkovou dlažbou farského dvora (X./2013)
- generálna obnova kúrenia vo farskej budove spojená s montážou nového kotla (V./2014)
- obnova centrálneho kríža na starom cintoríne (14.9.2014)
- generálna obnova kúrenia v kostole s montážou nového kolta a výmena všetkých radiátorov (X./2014)
- vnútorná obnova interiéru Domu smútku a nádeje v spolupráci s obcou (XI.-XII./2014)
- vlastný návrh a podľa neho vyrobenie nového kňazského sedesu s vyšívaným erbom farnosti (16.12.2014)
- oprava celej strechy kostola – jej úchytov /potrebná by bola výmena strechy/ (VII./2015)
- inštalácia novej sochy Panny Márie Kráľovnej v kostolnom areáli (22.8.2015)
- sponzorský dar farnosti: naša svojpomocná výroba vozíka na vence pri pohreboch (XI./2015)
- kompletná interiérová výmaľba Farského kostola sv. Michala archanjela (X./2015 – II./2016)
- celková obnova oboch bočných oltárov Božského Srdca Ježišovho i Fatimskej Panny Márie (II./2016)
- rozsiahla renovácia kostolného organu (I.-II./2016) spojená neskôr s výmenou ventilátora (III./2018)
- obnova starej sakristie a výmaľba zadných vnútorných priestorov kostola a veže (V./2016)
- zriadenie Mládežníckeho oratória sv. Júdu Tadeáša (V./2016)
- obnova kaplniek Škapuliarskej Panny Márie na Fundušoch (VII./2016) a Božského Srdca v Ledovniach (VI./2017) v spolupráci s miestnymi veriacimi
- celková obnova všetkých 23 sôch a troch krížov v kostole a na fare (V./2016 – V./2018)
- inštalácia nového automatického elektrického riadenia kostolných zvonov (VIII./2017)
- obnova kamennej sochy Božského Srdca Ježišovho (IX./2017)
- postavenie nového kríža v chotári pri Tormáši s reliéfom sv. Huberta (29.10.2017)
- sanačné podpílenie a izolačné práce 2/3 farskej budovy – I. časť (II.-IV./2018)
- zriadenie novej kancelárie farského úradu so zakúpením nového nábytku (V./2018)
- v spolupráci s obcou odhalenie bronzovej busty sr. Veroniky Theresie Ráckovej na novom cintoríne (19.5.2018)

2018 - Peter Čieško

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter