Home O farnosti História

História farnosti

V historických zápisoch z roku 1038 sa dozvedáme, o existencii „Bankezu ecclesiastica“. Z toho vyplýva, že v obci bola farnosť, alebo aspoň kostol. V zápisoch z  r.1113 sa dozvedáme, že Bankeszi a Kiskeszi  patrili v tom čase do šurianskej farnosti. V Súpise pamiatok na Slovensku z roku 1274 sa spomína existencia kostola sv. Michala. V Series Parochiarum z r. 1332 sa píše o bánovskom farárovi menom Nicolaus de Guscu.

Farnosť Bánkeszi vznikla v roku 1787. Vo farnosti bol kostol zasvätený sv. Michalovi. Kostol stál na dnešnom starom cintoríne v miestach, kde dnes stojí kríž. Mal kamenné základy, tehlové steny a drevenú, šindľovú strechu. Počas tureckých vojen bol kostolík premenený na lazaret. Aj keď bol kostol znovu opravený a vysvätený, nespĺňal potreby veriacich.

Nový kostol sa začal budovať v čase pôsobenia farára Jána Goczmana. Na stavbu nového kostola sa použil aj materiál zo starého kostolíka. Vysviacka kostola sa konala 9.11. 1842. Nový kostol bol jednoloďový, ale i tak vyhovoval potrebám veriacich viac, ako ten starý.

Už za ďalšieho farára Michala Kellera, bol kostol zrenovovaný.  V roku 1863 bol vyzdvihnutý na vežu kostola kríž. V tomto čase bola postavená aj nová budova fary (stará fara, stála v miestach kde je dnes socha Srdca Ježišovho).

V roku 1928 sa veriaci farnosti a vtedajší farár Ivan Molnár rozhodli kostol rozšíriť a pristavili dve bočné lode. Túto podobu má kostol do dnes.

Ďalšia známa obnova sa uskutočnila po druhej svetovej vojne. Iniciátorom bol farár-dekan Ľudovít Szabó. Obnova sa dokončila počas účinkovania farára-dekana Ladislava Antalíka.  Uskutočnila sa prestavba svätyne, drevený oltár s bohostánkom nahradil oltár z mramoru a  kostol bol vymaľovaný a dostal novú fasádu. V roku 1990 sa zaviedlo do kostola kúrenie.

Generálna oprava kostola sa uskutočnila aj za pôsobenia farára Ľubomíra Havrana. Opravila sa strecha, odizolovali sa múry kostola, aby nevlhli a kostol dostal novú maľovku i dlažbu.

Súčasná farská budova bola postavená okolo roku 1860. V rokoch 2003-2004 bola vykonaná generálna oprava vnútorných priestorov tejto budovy. V jeseni roku 2010 dostala fara novú fasádu.

Na území farnosti sa nachádzajú kaplnky (Panna Mária Škapuliarska, Božské Srdce, sv. Florián, sv. Jozef, sv. Vendelín) a kríže.

 

Z našej farnosti pochádzajú kňazi:

+ František Klobučník, pôsobil v Holíči a Čachticiach,

+ P. Vincent Babin SVD, provinciál a vyznavač,

+ Mons. Peter Rácek, naposledy bol farárom v Horných Obdokovciach,

Vladimír Šimunek, t. č. správca farnosti Hronské Kosihy,

Samuel Sádecký, t. č. duchový v kláštore Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Nesvadoch.

 

Tiež rehoľné sestry:

+ sr. Ascelína Františka Oremusová z rádu Dcér Božského Vykupiteľa,

+ sr. Alžbeta Poláková z rádu sv. Alžbety,

+ sr. Veronika Theresia Rácková, SSpS.

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter