Home O farnosti Erb farnosti

Erb farnosti

Popis erbu odsúhlaseného heraldickým konzultorom

Erb tvorí delený štít so štiepenou hornou polovicou. V jej pravej zlatej polovici sa nachádza červený tlapovitý konvexný grécky kríž so strieborným nimbusom. V ľavej zelenej polovici sa nachádza strieborná hviezda a polmesiac. V dolnom červenom poli sú umiestnené zlaté dvojramenné váhy. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na každej strane.

 

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

V pravej zlatej časti hornej časti štítu sa nachádzajú symboly z erbu Novozámockého archidiakonátu. V ľavej zelenej polovici sú umiestnené symboly z erbu Dekanátu Šurany. Váhy v dolnej časti štítu symbolizujú sv. Michala Archanjela, patróna Farnosti Bánov. Čierny klobúk s dvoma strapcami je v systéme cirkevnej heraldiky symbol farára a farnosť.


Autor erbu

PhDr. Ing. Miroslav Glejtek

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 8 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter