Home Dôležité oznamy z dôvodu epidémie

Dôležité oznamy v súčasnej situácii

Akékoľvek potrebné záležitosti si vybavujte na farskom úrade telefonicky!

V súrnom prípade potreby zaopatrovania sviatosťami vážne chorých a zomierajúcich bezodkladne volajte na farský úrad!

V prípade potreby zaopatrovania chorých na COVID-19 je možné takéto zaopatrenie s tým, že je nutné o danom zdravotnom stave potrebné informovať.
V diecéze sú vyčlenení kňazi vybavení ochranným odevom určení na túto službu.

Od 1. januára 2021 sú z dôvodu neúnosnej epidemiologickej situácie verejné bohoslužby na Slovensku zakázané.

Sv. omše z farského kostola sv. Michala archanjela je možné od pondelka 4. januára 2021 sledovať online cez FB stránku farnosti. Prostredníctvom Káblovej televízie TV Zobor je možné sledovať iba sviatočné sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok zo záznamu vždy v daný deň o 13:00 hod. Z technických príčin nebude možné vysielať cez Káblovú televíziu sv. omšu online každý deň ale iba zo záznamu.

__________________________

Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 sa môžu konať pohrebné, sobášne a krstné obrady len za účasti 6 osôb - kňaz a 5 rodinných príslušníkov.
Farský úrad ani pohrebná služba ani obecný úrad nie je oprávnený udeliť výnimku.

Obrady bude možné konať len vtedy, keď budú splnené všetky nariadenia.

Ďakujeme za pochopenie!
__________________________

Oznam pre členov Ružencového bratstva

v súvislosti s ochorením COVID-19 na odporúčanie Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach


Odporúčame nezúčastňovať sa na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca – u nás prvý pondelok v mesiaci.
Avšak odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne.

Ako?

V čase, ako sme boli zvyknutí, prvý pondelok v mesiaci o 16.45 hod. sa v súkromí a v pohodlí svojho domova duchovne zjednotíme s ostatnými členmi ružencového bratstva a pomodlíme sa svoje tajomstvo ruženca (ceduľku).

Tajomstvo ruženca (ceduľka), ktoré sa aktuálne modlíte, Vám zostáva (do odvolania) po celú dobu tohto odporúčania.
NEBUDEME SI VYMIEŇAŤ tajomstvá ruženca až do odvolania.
Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu.

Pavla Rácková, horliteľka RB

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter