Home

Dôležité opatrenia pri liturgických sláveniach od 15.10.2020:

 

Ÿ maximálny počet osôb je stanovený na 6 !!!

Ÿ na sv. omši bude prítomný: kňaz, kostolník a 4 členovia rodiny, ktorá má nahlásený úmysel sv. omše

Ÿ vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

Ÿ pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky

Ÿ na bohoslužbách sa modlitby nebudú spievať, ale iba recitovať

Ÿ dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)

Ÿ na obradoch nesmú byť prítomné osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

Ÿ ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu)

Ÿ sväté prijímanie z dovolenia Konferencie biskupov Slovenska sa bude podávať na ruku; kto by zo zdravotných dôvodov nemohol prijímať na ruku, má na to upozorniť pred začatím sv. omše a má ísť na sv. prijímanie ako posledný

Ÿ slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosia zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu

 


 

 

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 10 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter