Home

Advent - čas očakávania

Srdečne vás pozývame duchovne prežívať adventný čas do farského chrámu
sv. Michala archanjela v Bánove.

Rorátne sv. omše pri svetle sviec

Kedy? Každé ráno o 6.30 hod. okrem nediel.
Čo si treba priniesť? Lampášik so zažatou sviečkou a svetlo v duši :)

Aktivita pre deti:

Keď urobíš dobrý skutok, vystrihni si doma z papiera malé srdiečko a prines ho do kostola na sv. omšu. Srdiečko pripni na adventnú cestu do Betlehema.

Čo sú roráty?

Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii.Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate  (Roste nebesia z výsosti) Iz 45,8. Práve týmito slovami Izaiáša začína aj typycký úvodný latinský rorátny spev (introit), ktorý vytvára atmosféru času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho.

Možno pre niektorých úplne neznáme slovo roráty, pre iných nosí v sebe čaro adventu. Sú to spevy a ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).

Na roráty chodili celé rodiny. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo a hoci bolo iba šesť hodín ráno, boli kostoly plné ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré by možno rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.


Nahrávku úvodného spevu Rorate caeli desuper, ktorú nahral p. organista 
ako aj slová a noty si môžete stiahnuť nižšie:

Rorate caeli desuper: nahrávka

Rorate caeli desuper: slová a noty

Slovenský text:

1.      Roste nebesia zhora z oblakov nech prší spravodlivosť.
2.      Nech sa otvorí zem a zrodí Spasiteľa.
3.      Milostivý si bol Pane tvojej zemi, odvrátil si Jakubove zajatie.
4.      Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5.      Ako bolo na počiatku, taj nech je i teraz i vždycky na veky vekov Amen.

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter