Home

Sr. Veroniku Theresiu pochovali v Južnom Sudáne

Telesné pozostatky sr. Veroniky Theresie boli v piatok, 27.5.2016 o 16:00 uložené na farskom cintoríne sv. Joseph Lutaya v Yei, v Južnom Sudáne.  Jej telo tak odpočíva v zemi, kde žila a kde v službe ľuďom obetovala svoj život.

Spomíname si na koniec roka 2013, kedy opäť vypukla v Sudáne občianska vojna a Veronikina odpoveď na otázku: “Prečo si sa rozhodla zostať v tejto krajine?” bola: “Pretože Ježiš tiež vytrval.  Neopustil ľudí a ani miesto, keď nastali problémy.  Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého.  Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, pretože ich milujem.”

Zostávame v nádeji a v modlitbe, že telo sr. Veroniky Theresie, teraz už pochované, sa stane semenom pokoja a zmierenia a bude rásť a prekvitať v krajine a medzi ľuďmi jej milovaného Sudánu.

Sr. Eleonora Cichon píše bezprostredne po pohrebe z Yei, z Južného Sudánu:

“Bol to veľmi dlhý deň.  Práve sme sa vrátili z pohrebu sestry Veroniky.  Všetko skončilo veľmi pokojne a bol to nádherný pohreb.  Skoro ráno sme jej telo odovzdali na letisku (v Nairobi).  Letela spolu s nami v tom istom lietadle.  V Jube nás na letisku čakala skupina spievajúcich a modliacich sa rehoľníkov spolu so štátnymi zástupcami, hneď pri malom lietadle, ktoré nás - 8 sestier a rakvu previezlo do Yei.  Keď sme leteli, bolo to ako keby sa Veronika lúčila s miestom, ktoré tak veľmi milovala.

V Yei bola naložená do tej istej sanitky, v ktorej bola zranená.  Ceste do kostola, ktorá trvala asi hodinu, bola lemovaná spievajúcimi zástupmi ľudí.  Nespočetné množstvo áut, motoriek, peších…

Môžeme povedať, že sestra Veronika sem chcela prísť.  Bez jej pomoci by to tu bolo veľmi ťažké.

Boli tu aj policajti.  Požiadali sme ich, aby dnes so sebou nemali zbrane.  Rešpektovali to, hoci tam boli vysokí štátni predstavitelia.  Sv. omšu sme mali vo farnosti Latuya pred kostolom.  Pochovaná bola hneď vedľa kostola.

Ďakujeme veľmi…veľmi pekne za všetky vaše modlitby.

Verím, že tam urobí zázraky…

Zdroj: www.ssps.sk


 

Odkazy

Kto je online

Máme online 49 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter