Home

Uznesenie farskej rady

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov (IČO 34016139) na základe výzvy zo dňa 22. mája 2015 o predkladaní cenových ponúk na rekonštrukčnú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove konštatuje, že do výberového konania ukončeného dňa 10. júna 2015 boli predložené tri cenové ponuky. A to:

1. STAVBAL     (cena: 29.038,80 €)

2. UMAR         (cena: 32.300,00 €)

3. REART         (cena: 74.265,84 €)

 

Farská rada Rímskokatolíckej cirkvi farnosti Bánov na svojom zasadaní konanom dňa 12. júna 2015 na Rímskokatolíckom farskom úrade v Bánove (Školská ul. č. 2) rozhodla v rámci výberového konania, že za zhotoviteľa rekonštrukčnej interiérovej výmaľby Farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove si vyberá spoločnosť UMAR.

Farská rada pri svojom výbere sa zamerala nie iba na cenu, ale dôraz kládla taktiež na ďalšie kritériá, medzi ktoré patrili: odborná spôsobilosť na maliarske, reštaurátorke a umelecké práce, tomu zodpovedajúca cena, kvalita, skúsenosti, referencie, záruka vykonania prác a dodržanie lehoty pre vykonanie žiadaných prác. Ostatné dve predložené ponuky členovia Farskej rady vyhodnotili: prvú ako menej vyhovujúcu a tretiu ako cenovo pre nás nevyhovujúcu. Výsledky výberového konania budú oznámené všetkým predkladateľom.

Po výbere a schválení Farskou radou Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Bánov bude so zhotoviteľom prác firmou UMAR podpísaná Zmluva o diele za celok vo výške 32.300,- eur podliehajúca schváleniu Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Nitra.

Bánov dňa 12. júna 2015

Uznesenie vo formáte PDF

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 63 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter