Home Administratíva a sviatosti

Administratíva a sviatosti

KONTAKTNÝ OZNAM

V naliehavých záležitostiach (napr. pohreb, zaopatrovanie a pod.) prosím, volajte vždy na telefónne číslo pevnej linky farského úradu, ktorá je v prípade mojej neprítomnosti zväčša prepojená na môj osobný mobil (vtedy je potrebné nechať dlhšie zvoniť viac ako 30 sekúnd). Ďakujem za pochopenie.

Telefón farského úradu: 035 6571 429

 

ÚRADNÉ HODINY A VYBAVOVANIE ADMINISTRATÍVY

Úradné a administratívne záležitosti Vám rád vybavím každý deň vždy po sv. omši (vrátane nedele) alebo kedykoľvek počas dňa po osobnom prípadne telefonickom dohovore.

 

SVÄTÉ OMŠA A KATECHÉZA

Detailne o jednotlivých sv. omšiach a liturgických sláveniach počas týždňa je v kostolnej výveske v prehľade liturgického týždňa. Raz za mesiac je katechéza pre deti a mládež spojená s detskou sv. omšou.

Úmysly sv. omší sa zapisujú mesačne vždy od 1. dňa predchádzajúceho mesiaca na mesiac nasledujúci a to vždy v kostole po sv. omši. (Príklad: úmysly na jún sa zapisujú od 1. mája.)

Rozpis úmyslov sv. omší na aktuálny mesiac nájdete v sekcii Rozpis úmyslov sv. omší.

 

SVIATOSŤ KRSTU

Krst dieťaťa treba nahlásiť aspoň 1-2 týždne vopred. Krstí sa v sobotu alebo nedeľu podľa dohovoru s rodičmi. O krst dieťaťa žiada vždy aspoň jeden z rodičov. Rodičia a krstní rodičia musia spoločne absolvovať jednu predkrstnú náuku. Krstní rodičia musia mať vyslúžené: krst, sviatosť svätého prijímania, sviatosť birmovania a v prípade manželstva musia byť cirkevne sobášení a nerozvedení (s výnimkou tých, ktorí majú možnosť pristupovať k sviatostiam) a žiť príkladným kresťanským životom.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA A POKÁNIA (SPOVEDANIE)

Spovedám každý deň pred sv. omšou alebo kedykoľvek na požiadanie. V prvopiatkovom týždni je čas spovedania rozšírený. Na prvý piatok dopoludnia chodím spovedať chorých po farnosti.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Úmysel uzavrieť sviatosť manželstva je potrebné, aby snúbenci nahlásili aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša. Je totiž potrebné bez náhlenia vybaviť všetku predsobášnu administratívu. Snúbenci musia tiež spoločne absolvovať niekoľko predsobášnych náuk. Pokiaľ niektorý zo snúbencov nebol pokrstený v tunajšej farnosti, je potrebné, aby si zaobstaral krstný list z farnosti, kde mu bola sviatosť krstu vyslúžená. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých udelím kedykoľvek na požiadanie (možno ma zavolať aj telefonicky).

Spoločne sa táto sviatosť vysluhuje vo Veľkom týždni.

 

POHREB

Pohrebné obrady vrátane sv. omše bývajú podľa dohovoru s pozostalými. Pre nahlásenie pohrebu je potrebné mať listinu o prehliadke zosnulého opatrenú pečiatkou matriky. Treba počítať s tým, že pohreb môže byť najskôr po uplynutí zákonnej lehoty 24hodín od skonania zosnulého.

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter