Home Administratíva a sviatosti

Administratíva a sviatosti

KONTAKTNÝ OZNAM

V naliehavých záležitostiach (napr. pohreb, zaopatrovanie a pod.) prosím, volajte vždy na telefónne číslo pevnej linky farského úradu, ktorá je v prípade mojej neprítomnosti zväčša prepojená na môj osobný mobil (vtedy je potrebné nechať dlhšie zvoniť viac ako 30 sekúnd). Ďakujem za pochopenie.

Telefón farského úradu: 035 6571 429

 

ÚRADNÉ HODINY A VYBAVOVANIE ADMINISTRATÍVY

Úradné a administratívne záležitosti Vám rád vybavím každý deň vždy po sv. omši (vrátane nedele) alebo kedykoľvek počas dňa po osobnom prípadne telefonickom dohovore.

 

SVÄTÉ OMŠA A KATECHÉZA

Detailne o jednotlivých sv. omšiach a liturgických sláveniach počas týždňa je v kostolnej výveske v prehľade liturgického týždňa. Raz za mesiac je katechéza pre deti a mládež spojená s detskou sv. omšou.

Úmysly sv. omší sa zapisujú mesačne vždy od 1. dňa predchádzajúceho mesiaca na mesiac nasledujúci a to vždy v kostole po sv. omši. (Príklad: úmysly na jún sa zapisujú od 1. mája.)

Rozpis úmyslov sv. omší na aktuálny mesiac nájdete v sekcii Rozpis úmyslov sv. omší.

 

SVIATOSŤ KRSTU

Krst dieťaťa treba nahlásiť aspoň 1-2 týždne vopred. Krstí sa v sobotu alebo nedeľu podľa dohovoru s rodičmi. O krst dieťaťa žiada vždy aspoň jeden z rodičov. Rodičia a krstní rodičia musia spoločne absolvovať jednu predkrstnú náuku. Krstní rodičia musia mať vyslúžené: krst, sviatosť svätého prijímania, sviatosť birmovania a v prípade manželstva musia byť cirkevne sobášení a nerozvedení.

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA A POKÁNIA (SPOVEDANIE)

Spovedám každý deň pred sv. omšou alebo kedykoľvek na požiadanie. V prvopiatkovom týždni je čas spovedania rozšírený. Na prvý piatok dopoludnia chodím spovedať chorých po farnosti.

 

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Úmysel uzavrieť sviatosť manželstva je potrebné, aby snúbenci nahlásili aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša. Je totiž potrebné bez náhlenia vybaviť všetku predsobášnu administratívu. Snúbenci musia tiež spoločne absolvovať niekoľko predsobášnych náuk. Pokiaľ niektorý zo snúbencov nebol pokrstený v tunajšej farnosti, je potrebné, aby si zaobstaral krstný list z farnosti, kde mu bola sviatosť krstu vyslúžená. Krstný list nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

 

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých udelím kedykoľvek na požiadanie (možno ma zavolať aj telefonicky).

Spoločne sa táto sviatosť vysluhuje v stredu vo Veľkom týždni.

 

POHREB

Pohrebné obrady vrátane sv. omše bývajú podľa dohovoru s pozostalými. Pre nahlásenie pohrebu je potrebné mať listinu o prehliadke zosnulého opatrenú pečiatkou matriky. Treba počítať s tým, že pohreb môže byť najskôr po uplynutí zákonnej lehoty 48 hodín od skonania zosnulého.

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter