Sr. Veroniku Theresiu pochovali v Južnom Sudáne

Telesné pozostatky sr. Veroniky Theresie boli v piatok, 27.5.2016 o 16:00 uložené na farskom cintoríne sv. Joseph Lutaya v Yei, v Južnom Sudáne.  Jej telo tak odpočíva v zemi, kde žila a kde v službe ľuďom obetovala svoj život.

Spomíname si na koniec roka 2013, kedy opäť vypukla v Sudáne občianska vojna a Veronikina odpoveď na otázku: “Prečo si sa rozhodla zostať v tejto krajine?” bola: “Pretože Ježiš tiež vytrval.  Neopustil ľudí a ani miesto, keď nastali problémy.  Ako jeho učeníčka ho nasledujem v sile Ducha Svätého.  Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, pretože ich milujem.”

Zostávame v nádeji a v modlitbe, že telo sr. Veroniky Theresie, teraz už pochované, sa stane semenom pokoja a zmierenia a bude rásť a prekvitať v krajine a medzi ľuďmi jej milovaného Sudánu.

Sr. Eleonora Cichon píše bezprostredne po pohrebe z Yei, z Južného Sudánu:

“Bol to veľmi dlhý deň.  Práve sme sa vrátili z pohrebu sestry Veroniky.  Všetko skončilo veľmi pokojne a bol to nádherný pohreb.  Skoro ráno sme jej telo odovzdali na letisku (v Nairobi).  Letela spolu s nami v tom istom lietadle.  V Jube nás na letisku čakala skupina spievajúcich a modliacich sa rehoľníkov spolu so štátnymi zástupcami, hneď pri malom lietadle, ktoré nás - 8 sestier a rakvu previezlo do Yei.  Keď sme leteli, bolo to ako keby sa Veronika lúčila s miestom, ktoré tak veľmi milovala.

V Yei bola naložená do tej istej sanitky, v ktorej bola zranená.  Ceste do kostola, ktorá trvala asi hodinu, bola lemovaná spievajúcimi zástupmi ľudí.  Nespočetné množstvo áut, motoriek, peších…

Môžeme povedať, že sestra Veronika sem chcela prísť.  Bez jej pomoci by to tu bolo veľmi ťažké.

Boli tu aj policajti.  Požiadali sme ich, aby dnes so sebou nemali zbrane.  Rešpektovali to, hoci tam boli vysokí štátni predstavitelia.  Sv. omšu sme mali vo farnosti Latuya pred kostolom.  Pochovaná bola hneď vedľa kostola.

Ďakujeme veľmi…veľmi pekne za všetky vaše modlitby.

Verím, že tam urobí zázraky…

Zdroj: www.ssps.sk


 

Rozlúčková sv. omša so sr. Veronikou Theresiou v Nairobi

Za dušu sr. Veroniky Theresie Ráckovej, SSpS sa konala, 23. mája 2016, zádušná sv. omša v kenskom Nairobi. Okrem slovenskej sestry sr. Kataríny Florkovej, ktorá doprevádza rodnú sestru Pavlu Ráckovú, sa svätej omše zúčastnili misijné sestry pôsobiace v Etiópii a Južnom Sudáne, predstavitelia vyšších predstavených, spolubratia Spoločnosti Božieho Slova a predstavitelia slovenskej ambasády.

Rozlúčka so sr. Veronikou Theresiou v Nairobi

Viac sa môžete dočítať na stránke Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, kde sú publikované aj fotografie.


 

Pešia púť Bánov - Studnička pri Pozbe

V nedeľu 22. mája 2016 na sviatok Najsvätejšej Trojice sme tak, ako po minulé roky, putovali z Bánova na Studničku pri Pozbe. Hlavným úmyslom tohtoročnej pešej púte a modlitieb počas putovania boli prosby za našu zosnulú sestru Veroniku Theresiu Ráckovú, SSpS, ktorá vo svojej mladosti tiež s radosťou putovala na toto krásne a nám blízke miesto zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Prosili sme tiež o Božiu pomoc a silu v žiali pre jej rodnú sestru Pavlu. Putovalo 24 pútnikov a potešujúca bola účasť mladých i tých, čo putovali prvýkrát, ale i všetkých, ktorí putujú opakovane. Stretli sme sa o 5:00 hod. pred bánovským kostolom a po krátkej modlitbe sme sa vydali poľnými cestami na Dolný Ohaj, cez Radavu a Podhájsku na Pozbu. Cestou sme sa modlili modlitby ruženca a za doprovodu gitary Ferka Návojského spievali piesne. Na krátky čas sme sa zastavili v kaplnke blahoslavenej sr. Zdenky, kde sme si prečítali Božie Slovo zo Svätého Písma a tiež sme sa občerstvili čajom a koláčmi, ktorými nás Dolnoohajčania už tradične uhostili. Pán Boh im za to odplať. Po ďalšom krátkom oddychu na Radave sme už putovali priamo na Studničku. Svätú omšu o 11 hodine celebrovali traja kňazi, počas ktorej taktiež odznela prosba za zosnulú sr. Veroniku Theresiu. Našej nebeskej Matke vďačíme za krásne počasie, ktoré nás sprevádzalo počas celej púte, za bohatý duchovný zážitok a radosť zo spoločenstva pútnikov. Ďakujeme jej, že sa k nej môžeme utiekať v každej chvíli života, v žiali i v radosti.

Fotky z púte si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Nové vo fotogalérii

Boli pridané nové fotografie z diania v našej farnosti. Tieto si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Inštalácia sochy Panny Márie Kráľovnej

V piatok 19. júna sme pred farou inštalovali novú sochu Panny Márie Kráľovnej. Fotografie z priebehu si môžete pozrieť v galérii.

 


 

 

Výmaľba kostola - Zmluva o dielo

Zmluvu o dielo na vykonanie umelecko-remeselných a reštaurátorských prác je k nahliadnutiu a stiahnutiu vo formáte PDF:

Zmluva o dielo

Čítať celý článok...
 

Uznesenie farskej rady

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov (IČO 34016139) na základe výzvy zo dňa 22. mája 2015 o predkladaní cenových ponúk na rekonštrukčnú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove konštatuje, že do výberového konania ukončeného dňa 10. júna 2015 boli predložené tri cenové ponuky. A to:

1. STAVBAL     (cena: 29.038,80 €)

2. UMAR         (cena: 32.300,00 €)

3. REART         (cena: 74.265,84 €)

Čítať celý článok...
 

Výzva na predkladanie žiadostí

VÝZVA

zo dňa 22. mája 2015 na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie zákazky na rekonštrukčnú interiérovú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov
Školská 320/2
941 01 Bánov
IČO: 34016139
Tel. č.: +421 35 6571429,
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Typ zmluvy:

Zmluva o diele na rekonštrukčnú interiérovú výmaľbu kostola v Bánove.

3. Názov a opis prác:

Celková interiérová rekonštrukčná výmaľba trojloďového kostola v Bánove, s obnovou a zachovaním stropných malieb a umeleckej ornamentiky.

Čítať celý článok...
 

Pozdrav od sr. Veroniky z Yei - Južný Sudán

“Svetlo svieti v tmách…” Ján, Prológ

Milý Monsignor, milí rodáci z farnosti Bánov,

Boh Otec zveril svojho syna Ježiša Márii a Jozefovi ako  dieťa. Ježiš je nám zverený v každom človekovi aby sme ho prijali, milovali a starali sa o neho. Vďační za Vašu podporu počas tohto končiaceho sa roka s ktorou sme mohli  v sile a radosti Ducha Svätého slúžiť mnohým ľuďom hlavne v zdravotnom stredisku Sv. Bakhity

Želáme Vám Radostné Vianoce a požehnaný Nový Rok 2015!

Naša misia v spolupráci s inými uschopňuje našu Božiu rodinu stávať sa väčšou, silnejšou, bohatšou a radostnejšou. Potrebujeme  sa navzájom ale nadovšetko potrebujeme Ježiša, aby nás miloval, zjednocoval, viedol, potešoval, osvecoval, učil a bol vždy pri nás. Nech je on Kráľom našich sŕdc počas oslavy jeho narodenia a v budúcom roku. S nim v našich srdciach aj tma bude svetlom.

S touto nádejou a želaním zostávame spojení v modlitbe na Vianoce a počas nového roka.

Vaša vďačná,

Sr. Veronika Rácková, SSpS & Co

Yei, December 21, 2014 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter