Rozlúčková sv. omša so sr. Veronikou Theresiou v Nairobi

Za dušu sr. Veroniky Theresie Ráckovej, SSpS sa konala, 23. mája 2016, zádušná sv. omša v kenskom Nairobi. Okrem slovenskej sestry sr. Kataríny Florkovej, ktorá doprevádza rodnú sestru Pavlu Ráckovú, sa svätej omše zúčastnili misijné sestry pôsobiace v Etiópii a Južnom Sudáne, predstavitelia vyšších predstavených, spolubratia Spoločnosti Božieho Slova a predstavitelia slovenskej ambasády.

Rozlúčka so sr. Veronikou Theresiou v Nairobi

Viac sa môžete dočítať na stránke Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, kde sú publikované aj fotografie.


 

Pešia púť Bánov - Studnička pri Pozbe

V nedeľu 22. mája 2016 na sviatok Najsvätejšej Trojice sme tak, ako po minulé roky, putovali z Bánova na Studničku pri Pozbe. Hlavným úmyslom tohtoročnej pešej púte a modlitieb počas putovania boli prosby za našu zosnulú sestru Veroniku Theresiu Ráckovú, SSpS, ktorá vo svojej mladosti tiež s radosťou putovala na toto krásne a nám blízke miesto zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Prosili sme tiež o Božiu pomoc a silu v žiali pre jej rodnú sestru Pavlu. Putovalo 24 pútnikov a potešujúca bola účasť mladých i tých, čo putovali prvýkrát, ale i všetkých, ktorí putujú opakovane. Stretli sme sa o 5:00 hod. pred bánovským kostolom a po krátkej modlitbe sme sa vydali poľnými cestami na Dolný Ohaj, cez Radavu a Podhájsku na Pozbu. Cestou sme sa modlili modlitby ruženca a za doprovodu gitary Ferka Návojského spievali piesne. Na krátky čas sme sa zastavili v kaplnke blahoslavenej sr. Zdenky, kde sme si prečítali Božie Slovo zo Svätého Písma a tiež sme sa občerstvili čajom a koláčmi, ktorými nás Dolnoohajčania už tradične uhostili. Pán Boh im za to odplať. Po ďalšom krátkom oddychu na Radave sme už putovali priamo na Studničku. Svätú omšu o 11 hodine celebrovali traja kňazi, počas ktorej taktiež odznela prosba za zosnulú sr. Veroniku Theresiu. Našej nebeskej Matke vďačíme za krásne počasie, ktoré nás sprevádzalo počas celej púte, za bohatý duchovný zážitok a radosť zo spoločenstva pútnikov. Ďakujeme jej, že sa k nej môžeme utiekať v každej chvíli života, v žiali i v radosti.

Fotky z púte si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Požehnanie obnoveného Farského kostola sv. Michala archanjela (3. 4. 2016)

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v 2. veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 uskutočnil pastoračnú návštevu našej Rímskokatolíckej farnosti Bánov. Pri slávnostnej svätej omši za prítomnosti viacerých kňazov a vzácnych hostí opätovne požehnal náš Farský kostol sv. Michala archanjela, ktorý v ostatných mesiacoch prešiel celkovou rekonštrukčnou výmaľbou interiéru, rozsiahlou opravou organu a obnovou bočných oltárov Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V homílii pán biskup pripomenul, že je to požehnaná generácia veriacich, ktorá sa podujme stavať kostol, alebo ako v tomto prípade, že sa odhodlá v súčasnom pokrízovom období na jeho rozsiahlu obnovu. Ako zdôraznil, Boží chrám je pre nás posvätným miestom, kde sa citeľne prejavuje Božia láska a milosrdenstvo. A je pre nás rovnako školou, kde sa máme učiť dobrote a nábožnosti vo vzťahu k blížnym i k nepriateľom.

Po skončení slávnostnej bohoslužby nasledovalo farské a priateľské stretnutie v miestnom kultúrnom dome. Bola to radostná a sviatočná príležitosť ako budovať rovnako duchovný chrám veriacich v harmónii jednoty sŕdc a myslí. Pre našu bánovskú farnosť a jej veriacich návšteva Mons. Viliama Judáka v našej farnosti Bánov bola sviatočnou chvíľou a okamihom vďakyvzdania trojjedinému Bohu a nebeskej Matke Márii.


 

Maľovka

Video o maľovke a obnove kostola si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/HY-IYtd3JJo


 

Nové vo fotogalérii

Boli pridané nové fotografie z diania v našej farnosti. Tieto si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Inštalácia sochy Panny Márie Kráľovnej

V piatok 19. júna sme pred farou inštalovali novú sochu Panny Márie Kráľovnej. Fotografie z priebehu si môžete pozrieť v galérii.

 


 

 

Výmaľba kostola - Zmluva o dielo

Zmluvu o dielo na vykonanie umelecko-remeselných a reštaurátorských prác je k nahliadnutiu a stiahnutiu vo formáte PDF:

Zmluva o dielo

Čítať celý článok...
 

Uznesenie farskej rady

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov (IČO 34016139) na základe výzvy zo dňa 22. mája 2015 o predkladaní cenových ponúk na rekonštrukčnú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove konštatuje, že do výberového konania ukončeného dňa 10. júna 2015 boli predložené tri cenové ponuky. A to:

1. STAVBAL     (cena: 29.038,80 €)

2. UMAR         (cena: 32.300,00 €)

3. REART         (cena: 74.265,84 €)

Čítať celý článok...
 

Výzva na predkladanie žiadostí

VÝZVA

zo dňa 22. mája 2015 na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie zákazky na rekonštrukčnú interiérovú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov
Školská 320/2
941 01 Bánov
IČO: 34016139
Tel. č.: +421 35 6571429,
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Typ zmluvy:

Zmluva o diele na rekonštrukčnú interiérovú výmaľbu kostola v Bánove.

3. Názov a opis prác:

Celková interiérová rekonštrukčná výmaľba trojloďového kostola v Bánove, s obnovou a zachovaním stropných malieb a umeleckej ornamentiky.

Čítať celý článok...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 7 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter