Zákaz vychádzania

 

Od 24.10.2020 do 1.11.2020 platí zákaz vychádzania.

Z tohto dôvodu sv. omše nebudú slávené verejne a kostol sa nebude upratovať.

Úmysly svätých omší budú slávené súkromne.

Pohreb blízkej osoby, sobáš a krst môžu byť uskutočnené tak podľa doterajších pravidiel.

 

V čase zákazu vychádzania sa pozastavia verejné slávenia

Bratislava 23. októbra (TK KBS) V čase zákazu vychádzania - od 24. októbra do 1. novembra 2020 - sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov."

 

 

 

Pre pandémiu bude možné získať "dušičkové" odpustky celý novemberVatikán 23. októbra (RV) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

"Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal minulý týždeň list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých. Dnes Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov," povedal k rozhodnutiu zverejniť dekrét hovorca KBS Martin Kramara.

Dodal, že oficiálny preklad dekrétu je možné nájsť na stránke KBS.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel pripomínajú aj platné usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19. marca.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.

 

Misijná nedeľa - spomienka na sestru Veroniku

 

Rehoľná sestra Misijnej kongregácie služobníc Ducha svätého Veronika Therésia Rácková bola výnimočnou ženou, ktorá obetovala svoj život 20. mája 2016 pri prevoze pacientov v Južnom Sudáne a následne zomrela na následky strelných poranení. Minister juhosudánskeho štátu Stephen Onesimo nazval tento čin „nedisciplinovaným a barbarským činom zo strany armády“. Preto dnes, na misijnú nedeľu si pripomíname práve jednu z misionárok, ktorá je nám k srdcu a k našej obci najbližšie. Rodáčke z Bánova bolo udelené vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam v oblasti prevencie zdravia a misionárskej činnosti, ktorú jej udelil bývalí prezident Slovenskej Republiky Andrej Kiska. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch jej zase udelil dňa 17. novembra 2017 v Trnave ocenenie Ruža svätej Alžbety in memoriam. Výnimočné ocenenie za ľudskosť a nezištnú pomoc jej in memoriam odovzdal aj bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Ak sa vyberiete do Bratislavy na Nám. 1 mája č.1 uvidíte tam pamätnú tabuľu, na pamiatku rehoľnej sestry Veroniky Therésii Ráckovej, ktorá v budove pred odchodom do Južného Sudánu absolvovala kurz tropickej medicíny. Sestru Veroniku si môžeme pripodobniť aj bustou, ktorá sa nachádza v Bánove v novom cintoríne. O sestre Veronike bola napísaná aj Bánovská kniha. „Sestra Veronika Theresia bola veľmi radostná. Každý, kto ju poznal si ju pamätá s úsmevom na tvári. Svoj rehoľný misijný život prežívala radostne a naplno. Bola veľkou vizionárkou. Vo svojej práci sa odovzdávala celkom tým najchudobnejším. Bola obetavá a na tak ťažkej misii, na akej bola v Južnom Sudáne sa ona dokázala radovať. Videla naozaj v každom chudobnom človeku, pacientovi Ježiša, “povedala sestra zosnulej rehoľníčky pani MUDr. Pavla Rácková. „Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne, lebo ich milujem. “ MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS 1958 – 2016

 

 

Oznam o účasti na sv. omši a iných obradoch od 15. októbra 2020

Farský úrad v Bánove oznamuje veriacim, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, verejné podujatia od 15.10.2020 napokon zrušené nebudú, ale bude ich možné konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Z tohto dôvodu bude môcť byť na sv. omši prítomný kňaz, kostolník a štyria členovia rodiny, ktorá si zahlásila úmysel svätej omše.
Krstný či sobášny obrad majú výnimku, v kostole môže byt 1 osoba na 15 metrov štvorcových, čo v prípade veľkosti nášho kostola je až 50 ľudí.
Pohrebné obrady budú nateraz vykonávané v exteriéry, kde môže byť neobmedzený počet osôb s podmienkou dodržiavania 2m odstupov od jednotlivých osôb.
Vďaka za trpezlivosť a pochopenie!
 

Čas na návštevu chrámu

 

Kostol otvorený denne pre súkromnú modlitbu:

PONDELOK-SOBOTA:

9:00 hod. – 17:00 hod.

NEDEĽA:

11:00 hod. – 17:00 hod.

 

 

Na svätej omši spolu 6 osôb

Od 15.10.2020 môže byť na sv. omši v kostole 6 osôb: kňaz, kostolník a 4 členovia rodiny, ktorá má zapísaný úmysel sv. omše. V prípade potreby sv. spovede, či iných záležitostí, kontaktujte farský úrad telefonicky.

Sväté omše je možné sledovať aj online cez Kablovú televíziu Bánov cez TV  ZOBOR a cez FB stránku Farnosť Bánov:

Pondelok: 17:00

Utorok:7:30

Streda: 17:00

Štvrtok: 7:30

Piatok: 17:00

Sobota: 7:30

Nedeľa: 10:00


 

Dôležité opatrenia pri liturgických sláveniach od 15.10.2020:

 

Ÿ maximálny počet osôb je stanovený na 6 !!!

Ÿ na sv. omši bude prítomný: kňaz, kostolník a 4 členovia rodiny, ktorá má nahlásený úmysel sv. omše

Ÿ vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

Ÿ pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky

Ÿ na bohoslužbách sa modlitby nebudú spievať, ale iba recitovať

Ÿ dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)

Ÿ na obradoch nesmú byť prítomné osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia

Ÿ ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu)

Ÿ sväté prijímanie z dovolenia Konferencie biskupov Slovenska sa bude podávať na ruku; kto by zo zdravotných dôvodov nemohol prijímať na ruku, má na to upozorniť pred začatím sv. omše a má ísť na sv. prijímanie ako posledný

Ÿ slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udelili všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosia zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu

 


 

 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: - vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka), - zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, - hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 6 - zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, - zákaz podávania rúk, - pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, - v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti, - v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, - podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, - v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinnosti: - vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka), - pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, - počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 7 - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky), - z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, - dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, - pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii), - zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom), - v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 

Sv. Michal archanjel a epidémia vo Večnom meste

Už ste počuli zázračný príbeh o Castel Sant´Angelo (Anjelský hrad)? Castel Sant’Angelo je rozľahlou pevnosťou neďaleko Vatican City s gigantickou sochou sv. Michala Archanjela, umiestnenou na najvyššom bode tejto pevnosti. Táto socha pripomína úžasný príbeh o láske a starostlivosti, ktoré prejavil Boh svojmu ľudu skrze svojich anjelov. Okolo roku Pána 590 trpí Rím hroznou epidémiou moru, ktorý zabil už veľa ľudí. Pápež, sv. Gregor Veľký, vzýva o pomoc v boji s touto epidémiou anjelov. Pontifik slúži sv. omše a neúnavne kráča v procesii cez celý Rím, pričom sa modlí a kadidlom incenzuje priestor. Na najvyššom bode spomínanej pevnosti sa zjavuje sv. Michal Archanjel so svojím mečom. Mor stále pustoší Rím. Pápež Gregor nariaďuje neustále pokračovať v procesii, účastníci procesie sa modlia litánie a nesú obraz Preblahoslavenej Márie, vždy Panny. A hľa! Jedovatá nečistota vo vzduchu sa pred týmto obrazom víri, krúti a uniká pred ním, akoby nedokázala vydržať jeho prítomnosť. Kade obraz prejde, zanecháva úžasný pokoj a čistý vzduch. Okolo obrazu bolo počuť spievať anjelov ... Pápež zdvihne zrak a vidí Pánovho Archanjela na vrchole pevnosti, ako si utiera zakrvavený meč a odkladá ho do puzdra. Pochopil, že mor skončil, čo sa aj v skutočnosti stalo. Pevnosť potom pomenovali Anjelským hradom. Na pamiatku tejto udalosti dal sv. Gregor Veľký postaviť na najvyššom vrchole hradu sochu sv. Michala Archanjela na znak ochrany Ríma a celej Cirkvi.

Obráťme sa aj my na sv. Michala Archanjela v boji proti epidémii koronavírusu!

 

Svätý Michal Archanjel, oroduj za nás a ochraňuj nás v tomto boji!


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter