Dôležité oznamy v súčasnej situácii

 

vAkékoľvek potrebné záležitosti si vybavujte na farskom úrade telefonicky!

 

vV súrnom prípade potreby zaopatrovania sviatosťami vážne chorých a

zomierajúcich bezodkladne volajte na farský úrad!

 

vV prípade potreby zaopatrovania chorých na COVID-19 je možné takéto zaopatrenie s tým,

že je nutné o danom zdravotnom stave potrebné informovať.

V diecéze sú vyčlenení kňazi vybavení ochranným odevom určení na túto službu.

 

vOd 1. januára 2021 sú z dôvodu neúnosnej epidemiologickej situácie verejné bohoslužby na Slovensku zakázané.

 

vSv. omše z farského kostola sv. Michala archanjela je možné od pondelka 4. januára 2021 sledovať online cez FB stránku farnosti. Prostredníctvom Káblovej televízie TV Zobor je možné sledovať iba sviatočné sv. omše v nedeľu a v prikázaný sviatok zo záznamu vždy v daný deň o 13:00 hod. Z technických príčin nebude možné vysielať cez Káblovú televíziu sv. omšu online každý deň ale iba zo záznamu.

 

 

Pohreby, krsty a sobáše

 

Na základe Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 sa môžu konať

pohrebné, sobášne a krstné obrady len za účasti 6 osôb - kňaz a 5 rodinných príslušníkov.

Farský úrad ani pohrebná služba ani obecný úrad nie je oprávnený udeliť výnimku.

Obrady bude možné konať len vtedy, keď budú splnené všetky nariadenia.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

 

OZNAM

Oznam pre členov Ružencového bratstva v súvislosti s ochorením COVID-19 na odporúčanie Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach

Odporúčame nezúčastňovať sa na pravidelnom mesačnom stretnutí členov Živého ruženca – u nás prvý pondelok v mesiaci.
Avšak odporúčame, aby ste sa v modlitbe zjednotili duchovne.

Ako?

V čase, ako sme boli zvyknutí, prvý pondelok v mesiaci o 16.45 hod. sa v súkromí a v pohodlí svojho domova duchovne zjednotíme s ostatnými členmi ružencového bratstva a pomodlíme sa svoje tajomstvo ruženca (ceduľku).

 

Tajomstvo ruženca (ceduľka), ktoré sa aktuálne modlíte, Vám zostáva (do odvolania) po celú dobu tohto odporúčania.
NEBUDEME SI VYMIEŇAŤ tajomstvá ruženca až do odvolania.
Ochrana nášho zdravia je kresťanskou povinnosťou a prejavom lásky k blížnemu.
Pavla Rácková horliteľka RB

 

Vianočný vinš

"Zvestujem vám veľkú radosť:
Dnes sa vám narodil
Spasiteľ, Kristus Pán."

Lk 2,10-11

Milostiplné a požehnané vianočné sviatky,
nežnosť betlehemského Dieťaťa, svetlo v duši
a pokoj v srdci
praje a vyprosuje

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Bánov


 

Ako sme čakali počas adventu narodenie Ježiška a sestry Veroniky

 

 

V našej rodine sme sa počas adventu v r. 1957 tešili, že príde Ježiško a že sa nám narodí bábätko. Maminka nám povedala, že to bude počas Vianoc alebo začiatkom Nového roka. V tom čase sme boli traja súrodenci. Ja Paula, ktorá som mala 11 rokov, Miško 9 a Peterko 7 rokov. Maminka a ja sme chceli, aby sa narodilo dievčatko a tatinko s chlapcami chceli chlapčeka. Zhodli sme sa v tom, aby maminka a bábätko boli zdravé.

Na prvú adventnú nedeľu sme si dali predsavzatia, aby sme sa aj takto pripravili na príchod Ježiška: Na nakreslený stromček sme si značili dobré skutky: účasť na sv. omši sviečkou, modlitby hviezdičkou, sebazapierania jabĺčkom a pod. Maminka nás viedla k zachovávaniu ticha (silencia). Ona to prebrala od rehoľných sestričiek, ktoré ju vyučovali náboženstvo na meštianskej škole v Nových Zámkoch. Počas silnecia sme nemali nič hovoriť, rádio bolo vypnuté a trvalo to obyčajne pol až 1 hodinu.

V tom čase bol veľmi rozšírený zvyk chodiť na roráty, čiže sv. omše pred svitaním. Maminka chodievala každé ráno a tatinko podľa toho aký mal turnus, bol totiž železničiar. Nás deti zobudili na roráty podľa toho, aká bola zima. Maminka nám vysvetlila, že preto ideme na sv. omšu za tmy, lebo si pripomíname, že ľudia dlho čakali akoby v tme na narodenie Ježiška, ktorý je Svetlo. Tiež nám povedala, že si máme predstaviť ako sa Panna Mária veľmi teší na narodenie Ježiška, podobne ako my sa tešíme na narodenie bábätka v našej rodine.

Bránu k adventu otváral sv. Mikuláš (6. decembra). Maminka nám porozprávala, kto že bol biskupom v Myre v južnom Turecku. Bol veľmi štedrý, udeľoval almužnu, pomáhal hladujúcim a istému chudobnému šľachticovi, ktorý nemal na veno svojich 3 dcér, aby sa mohli vydať, tak tajne v noci, aby ho nik nevidel, prišiel pod okno a vhodil postupne mešce peňazí pre všetky tri dcéry. Šľachtic pátral po darcovi a objavil Mikuláša. Ďakoval mu a čoskoro vedelo o tom celé mesto. Pre svoju štedrosť sa zapísal do sŕdc ľudí a jeho úcta sa rozšírila do celého sveta.

K nám prišiel Mikuláš tiež tajne. Večer, z 5. na 6. decembra, sme si dali do okna vyleštené topánky. Ráno sme sa zobudili a v topánkach boli darčeky: jablká, orechy, nejaká sladkosť a kto neposlúchal, mal aj uhlie a palicu. Veľmi sme sa tešili hoci sme nedostávali také bohaté darčeky, aké sa dostávajú dnes. Verili sme, že darčeky naozaj nosí sv. Mikuláš. Naučili sme sa aj básničku: Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš.

Ôsmeho decembra naša maminka oslavovala meniny. Tento sviatok Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie sme jej spoločne zagratulovali obyčajne s kyticou hrebíčkov, ktoré vydržali až do Vianoc zdobili jasličky.

A prišiel sviatok sv. Lucie, panny a mučenice – 13.decembra. S jej sviatkom sú spojené mnohé ľudové zvyky, v ktorých sa predstavuje ako nositeľka svetla. Dievčatá sa obliekli do bieleho za ,,Lucie“. V jednej ruke mali krídlo a v druhej varechu a chlapci „Lucaci“ mali štetky na líčenie stien. Kde prišli do domu, tam sa pekne kresťansky pozdravili a v mene sv. Lucie začali krídlami a štetkami „ometať kúty izieb, steny a aj domácich“. Vymetali zlo z domu aj z ľudí, aby vyšlo von a nahradilo ho dobro, pokoj a láska. V tom čase sa driapalo po domoch aj perie z husí pričom sa vymýšľali rôzne žartíky, že napríklad driapačkam vpustili vrabca do peria, alebo im doň jednoducho fúkli a perie sa rozletelo po celej izbe.

Takto sme sa postupne približovali k Vianociam s radosťou a s očakávaním, že príde Ježiško a prinesie nám stromček a aj bábätko, ktoré sa narodilo až po Novom roku, 8.januára.

V 1.liste Solúnčanom (1Sol 5,16-24) sv. Pavol píše: „Ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! Sám Boh nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý nás volá a on to aj urobí.“

Položme si otázku:

Je pre nás advent čas radosti a nádeje? Ak nie je, možno je príčinou, že nie sme v blízkosti Ježiša. Môžeme sa radovať len keď je Ježiš skutočne prítomný v našom živote, keď sme ho nestratili. Ak sa tak stalo, očistime si srdce vo sviatosti zmierenia a očakávajme Pána,

,,Príď, Pane Ježišu“.

MUDr. Paula Rácková

 

 

Adventný kvíz pre prvoprijímajúce a pre všetky deti po 3. adventnej nedeli

1. Kto boli prví ľudia, ktorí navštívili malého Ježiša v maštaľke?

a) deti

b) krčmári

c) pastieri

d) traja králi

 

2. Kto vydal rozkaz vykonať súpis ľudu v celej Rímskej ríši?

a) Ponciu Pilát

b) cisár Augustus

c) Július Cézar

d) kráľ Herodes

 

3. Ako pozdravil anjel Máriu?

a) Dobrý deň, Mária...

b) Zdravas´, milosti plná...

c) Neboj sa, Mária...

d) Buď pozdravená, Mária...

 

4. Ako sa volal správca Sýrie v čase narodenia Ježiša?

a) Augustus

b) Herodes

c) Kvirínius

d) Pilát

 

5. Ktorý svätý pôsobil v meste Myra ako biskup?

a) sv. Mikuláš

b) sv. Martin

c) sv. Pavol

d) sv. Štefan

 

 

Bonusové otázky pre rodičov:

 

A. Kto je autorom melódie Tichá noc?

A) učiteľ Franz Xaver Gruber

B) kňaz Joseph Mohr

C) pastor Johan Hinrich Wichern

 

B. Kde a kedy bol prvý adventný veniec?

A) Hambrug, 1839

B) Viedeň, 1845

C) Turín, 1888

 

C. Kde a kedy prvýkrát zaznela pieseň Tichá noc?

A) Rím, 1829

B) Hamburg, 1839

C) Oberndorf, 1818


Správne znenie tajničky a aj správne odpovede rodičov napíšte na papier a podpísaný vhoďte do 4. adventnej nedele do pripravenej škatuľky pri betlehemskej cestičke v kostole.

 

 

Čas na návštevu chrámu

 

Kostol otvorený denne pre súkromnú modlitbu:

PONDELOK-SOBOTA:

9:00 hod. – 17:00 hod.

NEDEĽA:

11:00 hod. – 17:00 hod.

 

 

Sv. Michal archanjel a epidémia vo Večnom meste

Už ste počuli zázračný príbeh o Castel Sant´Angelo (Anjelský hrad)? Castel Sant’Angelo je rozľahlou pevnosťou neďaleko Vatican City s gigantickou sochou sv. Michala Archanjela, umiestnenou na najvyššom bode tejto pevnosti. Táto socha pripomína úžasný príbeh o láske a starostlivosti, ktoré prejavil Boh svojmu ľudu skrze svojich anjelov. Okolo roku Pána 590 trpí Rím hroznou epidémiou moru, ktorý zabil už veľa ľudí. Pápež, sv. Gregor Veľký, vzýva o pomoc v boji s touto epidémiou anjelov. Pontifik slúži sv. omše a neúnavne kráča v procesii cez celý Rím, pričom sa modlí a kadidlom incenzuje priestor. Na najvyššom bode spomínanej pevnosti sa zjavuje sv. Michal Archanjel so svojím mečom. Mor stále pustoší Rím. Pápež Gregor nariaďuje neustále pokračovať v procesii, účastníci procesie sa modlia litánie a nesú obraz Preblahoslavenej Márie, vždy Panny. A hľa! Jedovatá nečistota vo vzduchu sa pred týmto obrazom víri, krúti a uniká pred ním, akoby nedokázala vydržať jeho prítomnosť. Kade obraz prejde, zanecháva úžasný pokoj a čistý vzduch. Okolo obrazu bolo počuť spievať anjelov ... Pápež zdvihne zrak a vidí Pánovho Archanjela na vrchole pevnosti, ako si utiera zakrvavený meč a odkladá ho do puzdra. Pochopil, že mor skončil, čo sa aj v skutočnosti stalo. Pevnosť potom pomenovali Anjelským hradom. Na pamiatku tejto udalosti dal sv. Gregor Veľký postaviť na najvyššom vrchole hradu sochu sv. Michala Archanjela na znak ochrany Ríma a celej Cirkvi.

Obráťme sa aj my na sv. Michala Archanjela v boji proti epidémii koronavírusu!

 

Svätý Michal Archanjel, oroduj za nás a ochraňuj nás v tomto boji!


   


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter