Home

Výzva na predkladanie žiadostí

VÝZVA

zo dňa 22. mája 2015 na predkladanie cenových ponúk na zabezpečenie zákazky na rekonštrukčnú interiérovú výmaľbu Rímskokatolíckeho farského kostola sv. Michala archanjela v Bánove.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bánov
Školská 320/2
941 01 Bánov
IČO: 34016139
Tel. č.: +421 35 6571429,
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

2. Typ zmluvy:

Zmluva o diele na rekonštrukčnú interiérovú výmaľbu kostola v Bánove.

3. Názov a opis prác:

Celková interiérová rekonštrukčná výmaľba trojloďového kostola v Bánove, s obnovou a zachovaním stropných malieb a umeleckej ornamentiky.

4. Miesto uskutočňovania reštaurátorských prác a dodania materiálov:

Rímskokatolícky farský kostol sv. Michala archanjela v Bánove: Školská ul. č. 2, Bánov.

5. Množstvo alebo rozsah prác

Celková interiérová rekonštrukčná výmaľba kostola.

6. Trvanie zmluvy alebo lehota vykonania prác

Október 2015 – Február 2016

7. Odborná spôsobilosť potrebná na zabezpečenie zákazky:

Vyžaduje sa odborná spôsobilosť na maliarske, reštaurátorke a umelecké práce.

8. Povinnosť predkladateľov ponúk uviesť mená a kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za uskutočnenie maliarskych, reštaurátorských a umeleckých prác:

Vyžaduje sa s uvedením ich odbornej spôsobilosti.

9. Variantné riešenie:

Umožňuje sa predložiť.

10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Cenové ponuky je možné predkladať do 10. júna 2015.

11. Podmienky financovania:

Podmienky financovania budú podľa výšky cenovej ponuky stanovené pri uzatváraní zmluvy o diele.

12. Podmienky účasti:

Prezentovanie doterajších prác a ich referencie.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom hodnotenia je odborná spôsobilosť, zodpovedajúca cena, kvalita, skúsenosti, referencie, záruka vykonania prác a dodržanie lehoty pre vykonanie žiadaných prác.

14. Ďalšie informácie objednávateľa:

Všetky prijaté cenové ponuky prijaté do 10.6.2015 budú zaradené do výberového konania, ktoré vykonaná Farská rada Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Bánov na svojom pracovnom zasadaní. Po vyhodnotení predložených ponúk obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia všetkým predkladateľom a s úspešným dodávateľom uzavrie zmluvu o diele.

Výzva vo formáte PDF

 

Odkazy

Kto je online

Máme online 25 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter