Home

Pešia púť Bánov - Studnička pri Pozbe

V nedeľu 22. mája 2016 na sviatok Najsvätejšej Trojice sme tak, ako po minulé roky, putovali z Bánova na Studničku pri Pozbe. Hlavným úmyslom tohtoročnej pešej púte a modlitieb počas putovania boli prosby za našu zosnulú sestru Veroniku Theresiu Ráckovú, SSpS, ktorá vo svojej mladosti tiež s radosťou putovala na toto krásne a nám blízke miesto zasvätené Sedembolestnej Panne Márii. Prosili sme tiež o Božiu pomoc a silu v žiali pre jej rodnú sestru Pavlu. Putovalo 24 pútnikov a potešujúca bola účasť mladých i tých, čo putovali prvýkrát, ale i všetkých, ktorí putujú opakovane. Stretli sme sa o 5:00 hod. pred bánovským kostolom a po krátkej modlitbe sme sa vydali poľnými cestami na Dolný Ohaj, cez Radavu a Podhájsku na Pozbu. Cestou sme sa modlili modlitby ruženca a za doprovodu gitary Ferka Návojského spievali piesne. Na krátky čas sme sa zastavili v kaplnke blahoslavenej sr. Zdenky, kde sme si prečítali Božie Slovo zo Svätého Písma a tiež sme sa občerstvili čajom a koláčmi, ktorými nás Dolnoohajčania už tradične uhostili. Pán Boh im za to odplať. Po ďalšom krátkom oddychu na Radave sme už putovali priamo na Studničku. Svätú omšu o 11 hodine celebrovali traja kňazi, počas ktorej taktiež odznela prosba za zosnulú sr. Veroniku Theresiu. Našej nebeskej Matke vďačíme za krásne počasie, ktoré nás sprevádzalo počas celej púte, za bohatý duchovný zážitok a radosť zo spoločenstva pútnikov. Ďakujeme jej, že sa k nej môžeme utiekať v každej chvíli života, v žiali i v radosti.

Fotky z púte si môžete pozrieť vo fotogalérii.


 

Odkazy

Kto je online

Máme online 32 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter