Home

Požehnanie obnoveného Farského kostola sv. Michala archanjela (3. 4. 2016)

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v 2. veľkonočnú nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 uskutočnil pastoračnú návštevu našej Rímskokatolíckej farnosti Bánov. Pri slávnostnej svätej omši za prítomnosti viacerých kňazov a vzácnych hostí opätovne požehnal náš Farský kostol sv. Michala archanjela, ktorý v ostatných mesiacoch prešiel celkovou rekonštrukčnou výmaľbou interiéru, rozsiahlou opravou organu a obnovou bočných oltárov Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V homílii pán biskup pripomenul, že je to požehnaná generácia veriacich, ktorá sa podujme stavať kostol, alebo ako v tomto prípade, že sa odhodlá v súčasnom pokrízovom období na jeho rozsiahlu obnovu. Ako zdôraznil, Boží chrám je pre nás posvätným miestom, kde sa citeľne prejavuje Božia láska a milosrdenstvo. A je pre nás rovnako školou, kde sa máme učiť dobrote a nábožnosti vo vzťahu k blížnym i k nepriateľom.

Po skončení slávnostnej bohoslužby nasledovalo farské a priateľské stretnutie v miestnom kultúrnom dome. Bola to radostná a sviatočná príležitosť ako budovať rovnako duchovný chrám veriacich v harmónii jednoty sŕdc a myslí. Pre našu bánovskú farnosť a jej veriacich návšteva Mons. Viliama Judáka v našej farnosti Bánov bola sviatočnou chvíľou a okamihom vďakyvzdania trojjedinému Bohu a nebeskej Matke Márii.


 

Odkazy

Kto je online

Máme online 55 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter